WerkSaam Westfriesland

WerkSaam wil inwoners van Westfriesland naar vermogen laten deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt en het beroep van inwoners op een uitkering zoveel mogelijk beperken. Hiertoe ondersteunt WerkSaam werkzoekenden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers in de regio.

WerkSaam zet zich in voor verschillende regelingen: Participatiewet, met uitzondering van de bijzondere bijstand, Wet Sociale Werkvoorziening, Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw), Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) en Wet educatie en beroepsonderwijs (alleen volwasseneneducatie).

Het bedieningsgebied omvat 7 gemeenten: Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Samen hebben zij ongeveer 210.000 inwoners.

Vindbaarheid

Op de werksaamwf.nl is de aangeboden informatie over de bijstandsuitkering eenvoudig te vinden via 'Uitkering' in het hoofdmenu. Dat leidt naar 'Uitkering aanvragen'.

Kwaliteit van de informatie

Mede door het aangeboden filmpje van bijna 12 minuten, wekt WerkSaam Westfriesland de indruk uitgebreid te informeren over de bijstandsuitkering en de aanvraag. Maar we missen cruciale elementen en dat maakt dat deze gemeenschappelijke sociale dienst van ons het label 'participatiewetteloos' krijgt.

Werk.nl
In het filmpje wordt verteld dat de belanghebbende de bijstandsuitkering aanvraagt bij Werk.nl. Uit de link die aan het eind van het verhaal wordt gegeven, blijkt dat niet. Die leidt naar de module iParticipatie. Dat zou een aan Werk.nl gekoppelde applicatie kunnen zijn met een eigen presentatieschil (user interface), maar dat kunnen we er niet uit opmaken. Dat moet duidelijker worden toegelicht.

Beslistermijn
De beslistermijn die aan wettelijke regels is gebonden, wordt niet genoemd.

Voorschot
Het voorschot (Participatiewet, artikel 52) wordt verzwegen bij de informatie. Als we zoeken op 'voorschot',vinden we wel het volgende:

Ik heb een uitkering aangevraagd. Kan ik alvast een voorschot krijgen?

Antwoord
Als wij uw aanvraag voor een uitkering nog behandelen, kunt u een voorschot aanvragen. Dit kan pas als er al een intakegesprek is geweest. Bespreek dit met uw contactpersoon. Wij bespreken dan met u de mogelijkheden. Op uw lopende uitkering kunt u geen voorschot ontvangen.

Het voorschot is niet iets waar een belanghebbende naar moet vragen. Ook zeker niet aanvragen. Het moet niet worden verzwegen of zoals hier verstopt zijn. Het mag niet zo zijn dat een belanghebbende die denkt aan 'voorschot' wel en een belanghebbende die niet op dat idee komt geen voorschot krijgt.

De gemeente moet het voorschot proactief verstrekken.

In het kader van maatwerk kan wel met de belanghebbende worden besproken om terughoudend te zijn met het uitbetalen van het voorschot als dat in zijn of haar belang zou zijn. Maar dan komt het voorschot in elk geval wel ter sprake.

Offline beter geregeld?

Uit informatie die wij hebben ingewonnen bij WerkSaam Westfriesland maken wij op dat een aantal elementen van de uitvoering in werkelijkheid (offline) beter is geregeld dat online vermeld. Dat maakt het voor ons niet goed. De informatie op de website moet overeenstemmen met de werkelijkheid.

Met name ten aanzien van het voorschot. Als dat keurig wordt vermeld, is de kans groter dat de belanghebbenden aan de bel trekken als WerkSaam Westfriesland verzaakt bij de voorschotverstrekking.

Conclusie

WerkSaam Westfriesland heeft werk gemaakt van de online informatievoorziening voor de bijstandsaanvraag. Op het eerste gezicht ziet dat er goed uit, maar helaas missen we enkele cruciale elementen die het geheel toch partipatiewetteloos maken. BurgerkrachtCentraal moedigt WerkSaam aan om een verbeterslag te maken die op zich niet ingrijpend is.

WerkSaam Westfriesland

Kwalificatie
Participatiewetteloos


Datum onderzoek
18 oktober 2018


Type organisatie
Gemeenschappelijke Regeling


Website
www.werksaamwf.nl


Betrokken gemeenten
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Koggenland
Medemblik
Opmeer
Stede Broec