Werkzaak Rivierenland

Heb je een bijstandsuitkering nodig en woon je in de gemeente Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Tiel of Zaltbommel? Dan moet je naar Werkzaak Rivierenland.

Zoals we dat gisteren ook bij de gemeenschappelijke regeling Laborijn hebben gedaan, onderzoeken we hoe Werkzaak Rivierenland online informeert over het voorschot algemene bijstand op www.werkzaamrivierenland.nl.

Voorschot algemene bijstand

Voorschot aanvragen
Het kan even duren voordat u uw uitkering krijgt. Betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven? Dan kunt u een voorschot aanvragen.

Afgezien van dat het even kan duren voordat de aanvrager zijn uitkering krijg, is de rest van deze tekst volledig onjuist en schendt de Participatiewet artikel 52.

Het voorschot moet door de gemeente (of de gemeenschappelijke regeling) worden verstrekt uit eigen beweging. De Participatiewet spreekt nergens over het aanvragen van een voorschot.

De toevoeging 'betekent dit voor u dat u dan geen geld heeft om van te leven' is overbodig. De belanghebbende vraagt niet voor niets een bijstandsuitkering aan!

U moet dan aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het is vrijwel zeker dat u recht heeft op een uitkering van Werkzaak
  • u hebt alle bewijsstukken, waarvan u gevraagd is deze mee te brengen, ingeleverd
  • het is langer dan 4 weken geleden sinds u de uitkeringsaanvraag heeft ingediend

De eerstgenoemde voorwaarde is een onjuiste vertaling van de artikel 52 lid 1 onderdeel b van de Participatiewet. Daarin wordt gesteld dat het recht op voorschot vervalt als bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat. Dat is een heel andere formulering.

Als het vrijwel zeker is dat iemand recht heeft op een uitkering van Werkzaam, dan kan men net zo goed vaart maken met de beslissing waardoor er over een voorschot helemaal niet meer hoeft te worden gesproken.

Bovendien voegt 'vrijwel zeker' een subjectieve waarde toe aan het proces. Wat is 'vrijwel'?
Artikel 52 lid 1 onderdeel b van de Participatiewet is wel objectief toe te passen.

De derde voorwaarde is ook misleidend. Het voorschot moet uiterlijk binnen vier weken na datum aanvraag worden verstrekt volgens artikel 52 van de Participatiewet.

De informatie die Werkzaak Rivierenland over het voorschot algemene bijstand verstrekt, is ook nog eens onvolledig. Er missen enkele cruciale elementen.

  • Er wordt nagelaten te vermelden dat een voorschot niet alleen binnen uiterlijk vier weken na datum aanvraag wordt verstrekt, maar ook vervolgens telkens na elke vier weken zolang geen beslissing op de aanvraag is genomen.
  • Eventueel voorschot wordt (eventuele voorschotten wordt) verrekend met de uitkering zodra deze is toegekend.
  • Eventueel voorschot moet (eventuele voorschotten moeten) worden terugbetaald als de aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen.

Hoe een en ander juist moet worden gebracht, is te zien bij de (door ons gecorrigeerde) informatie die Laborijn geeft.

Conclusie

Op 2 oktober 2018 moeten we op basis van online informatie op werkzaakrivierenland.nl vaststellen dat Werkzaak Rivierenland zich ten aanzien van het voorschot niet houdt aan de Participatiewet. Wij vermoeden dat in de feitelijke uitvoering belanghebbenden stelselmatig worden gedupeerd.

Gezien het bedieningsgebied van de gemeenschappelijke regeling moeten we ons om een relatief grote groep burgers zorgen maken. We dringen er bij de gemeenteraden van de zeven gemeenten die hun burgers hieraan blootstellen op aan om snel in te grijpen.

Participatiewetteloos


Datum onderzoek
2 oktober 2018


Type organisatie
Gemeenschappelijke Regeling
Collegebesluit


Website
werkzaakrivierenland.nl


Betrokken gemeenten
Culemborg
Geldermalsen
Maasdriel
Neerijnen
West Maas en Waal
Tiel
Zaltbommel