Participatiewettig

In de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet zijn er gelukkig ook gemeenten die zoveel mogelijk de letter van de wet- en regelgeving volgen. Zij zetten het belang van de burger centraal. Aan die gemeenten geven we ook graag aandacht.

Natuurlijk moeten we scherp blijven en gemeenten en gemeentelijke samenwerkingen waar nodig attenderen op verbeterpunten. Niet in de om te bekritiseren, maar als om te moedigen (encourage).

Gemeenten die het goed doen, horen uiteraard niet te staan in de rubriek Participatiewetteloos. Wat ons betreft zijn ze dan Participatiewettig en vermelden we ze in deze rubriek.

Avres

3 oktober 2018 - Avres handelt goed (participatiewettig) bij de online informatieverstrekking over de aanvraag algemene bijstand, inclusief het belangrijke aspect voorschot. Enige verbetering is daarbij nog wel wenselijk. BurgerkrachtCentraal vertrouwt er op basis van eerdere goede ervaring met Avres (en contact met directeur Saar Spanjaard) op dat die zal worden doorgevoerd.
Meer...