Avres

Avres voert de Participatiewet uit voor de gemeenten in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het gaat om Giessenlanden, Gorinchem, Leerdam, Lingewaal, Molenwaard en Zederik.

In maart van dit jaar hebben we via Twitter contact gehad met de directeur van Avres, Saar Spanjaard. Naar aanleiding van een tweet heeft zij toen adequaat een verbetering laten doorvoeren ter verduidelijking van de informatie over het voorschot bijstand. Zij voegde daaraan toe zich aanbevolen te houden voor meer verbetersuggesties. Dat vinden wij bemoedigend en een positief voorbeeld voor andere gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen die helaas veel minder open staan voor input.

Voorschot op uitkering

In maart heeft Avres een vindbare plek gegeven aan informatie over het voorschot algemene bijstand, namelijk op dezelfde pagina als waarop wordt verteld hoe en waar een belanghebbende een bijstandsuitkering kan aanvragen.

U krijgt een voorschot tijdens de aanvraagperiode: vier weken na uw aanvraag.
Wij kunnen een voorschot verstrekken als u alle gevraagde gegevens op tijd bij ons heeft doorgegeven.
Het moet ook duidelijk zijn dat u recht heeft op een uitkering.
Lees meer over uw recht op een voorschot in artikel 52 van de Participatiewet

BurgerkrachtCentraal heeft hierop nog enkele verbetersuggesties.

Goed is de stelligheid die met 'u krijgt' wordt vertolkt. Zo hoort het conform het artikel 52 van de Participatiewet. Wat we missen en er wel bij hoort te staan, is dat de aanvrager vervolgens telkens per vier weken een voorschot ontvangt zolang geen besluit is genomen op de aanvraag.

Foutief is de passage: 'Het moet ook duidelijk zijn dat u recht heeft op een uitkering.'
Dat is niet de juiste vertaling van het wetsartikel. Het recht op voorschot vervalt als het bij aanvraag duidelijk is dat men geen recht op een uitkering heeft.

Opmerking: als duidelijk is dat de aanvrager recht heeft op een uitkering, dan is het in feite al klaar en kan net zo goed een besluit op de aanvraag worden genomen en is een voorschot helemaal niet meer aan de orde.

We vragen ons overigens af waarom er maar een deel van artikel 52 van de Participatiewet wordt verteld en cruciale informatie over het verrekenen (dan wel terugbetalen) van het voorschot (van de voorschotten) ontbreekt. Dit poogt men goed te maken met een link naar de wet, maar vermeldt dan helemaal niets en verwijs voor alles naar de wet met een link. Dan kan het ook niet verkeerd worden vertaald door Avres.

Echter, verdient het volgens ons de aanbeveling om wel op Avres.nl te informeren, maar dan wel compleet. Eventueel met de link naar de wet, maar dan om reden van bronvermelding.

Conclusie

Avres handelt goed (participatiewettig) bij de online informatieverstrekking over de aanvraag algemene bijstand, inclusief het belangrijke aspect voorschot. Enige verbetering is daarbij nog wel wenselijk. BurgerkrachtCentraal vertrouwt er op basis van eerdere goede ervaring met Avres (en contact met directeur Saar Spanjaard) op dat die zal worden doorgevoerd.

Participatiewettig


Datum
3 oktober 2018


Type organisatie
Gemeenschappelijke Regeling
College- en raadsbesluit


Website
Avres.nl


Betrokken gemeenten
Giessenlanden
Gorinchem
Leerdam
Lingewaal
Molenwaard
Zederik