Politiek en overheid net als ons machteloos

Politiek en overheid net als ons ook machteloos

We denken als Nederlanders dat onze politiek en overheid er zijn om de samenleving te dienen. Dat is een hardnekkig misverstand. Daarom leidt het tot hevige verontwaardiging als iets aan het licht komt wat niet deugt. Dan denken we dat de politiek en overheid falen of verzaken. Dat is echter niet zo. Dat zijn momenten dat zij er even niet in slagen om de ware opdracht die zij vervullen te verbergen. Dat zal echter steeds snel worden gerepareerd. Dankzij trucs en manipulatie zakt onze boosheid dan weer snel weg.

Door Ray Heijder

Dat ik dit schrijf, heeft niet de bedoeling om op te roepen om er samen iets aan te veranderen. Dat is namelijk onmogelijk omdat we er al zolang tot in de nek in zitten. Bovendien kunnen we ons sowieso niet voorstellen dat wat ik beschrijf überhaupt waar zou kunnen zijn. Dus dan is het voor het gemak ook maar niet zo. Ik wil de lezer alleen bewust maken van wat de machtshebbers proberen te verbergen.

Denk eens aan de oude tijden van de Rooms-Katholieke kerk. Toen werd het volk ook zo dom mogelijk gehouden en voerden de hoge geestelijken het programma uit. De leken (gewone mensen) moesten maar gewoon aannemen wat er werd verkondigd en daarnaar handelen. Ook toen had het met imperium, machtsstructuren en geld te maken. Over een paar dagen, op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat ene Maarten Luther daar in 1517 een doorslaggevende stok in de spaken van dat wiel stak!

Daarna zou er veel veranderen en toch… langzamerhand vervallen we weer in het oude patroon waarbij we als horige slaven weer steeds meer onderdanig zijn aan een allesbepalende macht.

Probleem is echter dat dit op langere termijn niet goed kan blijven gaan. De opdracht die politiek en overheid uitvoeren holt heel langzaam de samenleving uit. Op dit moment (en tot nu toe) is de meeste erosie te vinden aan de onderkant van de samenleving en de mensen die afhankelijk zijn van de sociale voorzienigheid.

Dit slaat de komende jaren echter over op vooral de werkende middenklasse. Die gaat het heel zwaar te verduren krijgen.


De opdrachtgever

Ik sprak hiervoor over een werkelijke opdracht die politiek en overheid uitvoeren. Als de opdrachtgever niet het volk is, wie is dat dan wel?

Het antwoord daarop is het imperium van grootbedrijf (grootindustrie) en bankenstelsel. Daar ligt alle macht en daaraan is alles en iedereen ondergeschikt. Wij burgers die het volk vormen, het ondernemerschap, maar ook politiek en overheid.

Concreet is de opdracht van het imperium aan de politiek en de overheid:

  • wees een schil die de macht van dat imperium beschermt;
  • creëer en consolideer een parallelle werkelijkheid die ervoor zorgt dat het volk en het ondernemerschap niet in verzet komen.

Uitvoeren van programma’s

Om de opdracht te kunnen vervullen, voeren politiek en overheid programma’s uit die zorgvuldig zijn opgesteld door een netwerk van adviespartners dat volledig in de macht is van het imperium van grootbedrijf (grootindustrie) en bankenstelsel. Het lijkt er soms op dat politiek en overheid zelf de programma’s hebben opgesteld, maar dat is beslist niet zo. Ze hebben deze eigenlijk alleen uit te voeren!

Programma Decentralisaties
Een belangrijk voorbeeld van de afgelopen jaren is het Programma Decentralisaties. Dat is het door het imperium opgestelde programma waarbij taken en verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid werden overgeheveld naar de lokale overheden (gemeenten). Uiteraard werden daarbij allerlei mooie beloften gedaan en voordelen voor de samenleving genoemd. De werkelijke agenda is een heel andere, namelijk geheel in het voordeel van het imperium: geldstroomverlegging en het inrichten van de bijbehorende machtsstructuren.

Overheid en politiek hebben ook bij het Programma Decentralisatie die eerder genoemde opdracht:

  • Als schil die het imperium beschermt moeten zij ervoor zorgen dat het volk blijft geloven in de beloften en de voordelen en er niet achterkomt dat alles uitsluitend is bedoeld om het imperium te dienen;
  • Door het toepassen van verdeel- en heerstechnieken ervoor zorgen dat het volk en het ondernemerschap niet in verzet komen, ondanks de vernietigende uitwerking die de decentralisaties voor ze hebben. Ook worden hierbij de narcistische technieken ‘silent treatment’ en ‘gaslighten’ toegepast om individuele burgerkracht te neutraliseren.

De komende jaren heeft het kabinet Rutte III en de overheid de zware taak om het imperium te dienen met de uitrol van een reeks volgende programma’s. Die strekken zich uit over een veel groter deel van het volk dan tot nu toe, veel verder dan alleen het sociaal domein.

Er zal veel manipulatie aan te pas moeten komen. Mark Rutte en de zijnen worden hierbij wel gesteund door een wereldomvattend programma dat de mensheid ongemerkt moet dwingen in een nieuwe wereldorde. Het is natuurlijk niet zo dat alleen wij Nederlanders onder druk staan. In elk land spelen vergelijkbare processen.

Het imperium is dan ook niet iets als een BV Nederland, maar een supermacht die de gehele wereld onder controle heeft.


Is er een uitweg?

Het antwoord hierop is een heel duidelijk: NEE!

Althans voorlopig is er geen uitweg.

Deze ‘althans’ maakt het dan weer gelijk een stuk minder duidelijk.

De komende jaren hebben we er ons bij neer te leggen dat het imperium doorlopend programma’s over ons zal uitrollen via politiek en overheid. Als we denken dat we er als burgers nog iets over hebben te zeggen, is dat hoogstens hallucinatie of een zoethoudertje dat we krijgen binnen goed afgebakende grenzen.

Alleen om ons rustig te houden!

Jij en ik hebben er gewoon maar aan te gehoorzamen. In Het begint met buigen voor het beest heb ik daar al eens iets over proberen te vertellen.

Wie verzet in zich op voelt opkomen en daar ook invulling aan wil geven, kiest voor de moeilijkste weg. Dat is alleen vol te houden met een bepaalde geestelijke wapenuitrusting en een bijbehorende belofte van toch iets van een uitweg. Echter deze route raakt steeds meer op de achtergrond en dat is niet voor niets ook één van de actuele programma’s van het imperium: het uitroeien van de Bijbelse route tot het vormen van een samenleving op basis van gehoorzaamheid aan God en respect voor zijn Schepping (waar de medemens ook onderdeel van is!).

Sommigen putten nog hoop uit de betrokkenheid van de ChristenUnie in het nieuwe kabinet en de ‘C’ van CDA, maar dit is slechts ijdele hoop. Beide partijen hoereren met de VVD en D66. Ze kunnen eigenlijk ook niet anders, want iemand moet toch de opdracht van het imperium vervullen. Deze vier partijen zijn eigenlijk een perfecte coalitie voor het imperium, vooral ook waar het gaat om het neutraliseren van tegengestelden.

Persoonlijk had ik het wel heel gaaf gevonden als een grote getuigenis als Gertjan Segers was blijven staan in plaats van buigen voor het beest. Het bedroeft mij dat zijn ziel verloren is gegaan in dit aards geweld.

Een reactie plaatsen