Gemeenten mailingservice voor de commercie?

Gemeenten mailingservice voor de commercie?

Geachte raadsleden van de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe,

Vandaag 29 juni 2018 ontving ik een uitnodiging voor een bedrijfspresentatie bij Kringloopcentrum STILEMA in Vaassen.

In verband met de controlerende en kaderstellende taak van de gemeenteraad stel ik u een aantal vragen.

Sinds kort lijk ik te maken te hebben met twee zogenaamde Trajectregisseurs Activering en Inkomen Epe. Zij opereren onder de vlag van de gemeente Apeldoorn. Dat maak ik op uit correspondentie van hun zijde op briefpapier van die gemeente.

Voor zover ik het goed kan beoordelen, zijn zij beiden geen ambtenaren bij de sociale dienst, maar externe professionals van de firma's DAAN B.V. (https://daanwerk.nl) en YER (https://www.yer.nl). Dit zijn commerciƫle arbeidsbemiddelingsbureaus (werving & selectie).

Er komen bij mij wat vragen op die de gemeenteraden zichzelf volgens mij ook moeten stellen:

[1] Is het de bedoeling dat gemeentelijke ambtenaren worden vervangen door externe professionals?
[2] Is het beleid dat de gemeenten Apeldoorn en Epe zich opwerpen als mailingservice voor commerciƫle bedrijven zoals Circulus-Berkel waaronder Kringloopcentrum STILEMA valt?
[3] Welke ruimte hebben externe professionals van DAAN B.V. en YER? Is daar toezicht op?
[4] Wat doen klanten zoals STILEMA terug voor wervende mailings?
[5] Is de AVG (privacy) geborgd met externen die slechts een ambtelijke zweem hebben dankzij een @apeldoorn.nl mailadres?
[6] Gebeurt de uitlokking tot het verrichten van werk dat tot de verboden categorie 'verdringing van arbeid' moet worden gerekend bewust door de gemeenten Apeldoorn en Epe, of zijn de externen op eigen houtje in overtreding?

In het artikel: "Verdringing van arbeid bij kringloopcentrum STILEMA Vaassen" kondig ik aan dat ik de Inspectie SZW om een onderzoek zal vragen. Het is goed dat de gemeenteraden hier alvast van afweten. Zie:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/heijder-gemeente-apeldoorn/verdringing-van-arbeid-stilema-vaassen/

Mijn ervaringen met de gemeenteraden van Apeldoorn en Epe zijn zeer slecht. Ik verwacht dan ook geen raadslidparticipatie, maar wil in elk geval de bovenstaande vragen hebben gesteld. Het onderzoek en de aanklachten gaan ook zonder u wel door, desnoods tot aan de rechter. Er is veel aanleiding tot procederen, maar ik bewandel zoveel mogelijk de bestuursrechtelijke volgorde. Die is nogal tijdrovend maar het meest verantwoord.

Dit e-mailbericht staat ook online op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/postkamer/gemeenten-mailingservice-commercie/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen


29 juni 2018