Gemeente Apeldoorn laat opnieuw kans op kanteling schieten

Gemeente Apeldoorn laat opnieuw kans op kanteling schieten

De gemeente Apeldoorn laat zich voortdurend in haar kaarten kijken en Ray Heijder slaagt er ook deze week weer in om dat aan te tonen. Hiermee legt hij opnieuw bloot hoe incompetent zij is en volstrekt niet oplossingsgericht. Het is een organisatie die zucht onder haar onbekwame ambtenaren. Bij de gemeente Apeldoorn is de organisatie heilig, de burgers staan niet centraal.

In dit nieuwe voorbeeld laat de gemeente Apeldoorn zich van haar inmiddels bekende ontluisterende kant zien. Ray Heijder heeft een open sollicitatie ingediend naar de functie Kwaliteitsmanager Werkplein Activerium. Hij heeft hierbij ingespeeld op de aanbevelingen die het Werkplein Activerium zelf aan werkzoekenden doet. Aanbevelingen die ervoor zouden moeten zorgen dat 'je er bent' als je ze zou opvolgen, aldus experts bij de gemeente Apeldoorn.

De werkelijkheid is natuurlijk heel anders en die laat zich met dit voorbeeld als volgt illustreren:

In het kader van diverse organisatieveranderingen delen wij u mee dat er, op dit moment, geen mogelijkheden zijn om uw open sollicitatie in behandeling te nemen.

De conclusie moet zijn dat men de sollicitatie niet eens inhoudelijk heeft gelezen. Ray Heijder biedt zich namelijk aan als iemand die juist een enorme positieve bijdrage zou kunnen leveren aan organisatieveranderingen. Sterker nog: hij kan helpen om de organisatieverandering die al jaren aan de gang zijn en steeds mislukken eindelijk wel te laten slagen.

Gezien bovenstaande houden wij ook geen kandidaten in portefeuille voor mogelijk vrijkomende vacatures.

Met deze standaard dooddoener, u kent 'm vast ook wel, geeft de gemeente Apeldoorn aan dat zij de deur helemaal dichtgooit. Dat was Ray Heijder natuurlijk allang bekend. Maar hij denkt niet vanuit zijn eigen probleem, maar vanuit het werkelijke probleem van de gemeente Apeldoorn. Zij zit nog altijd in de ontkenningsfase, maar uit liefde zal Ray Heijder zich blijven inspannen haar tot bewustwording te brengen.

Wij attenderen u er op dat, indien u op de hoogte wilt blijven van de vacatures binnen de gemeente Apeldoorn en de regio, u dit kunt doen via onze website: www.apeldoorn.nl of www.werkeningelderland.nl.

Ray Heijder als je dan zo nodig je wilt opdringen aan de gemeente Apeldoorn, doe dat dan via het dichtgetimmerde kanaal waar we jou en andere kandidaten als gemeente Apeldoorn sowieso in proberen te  laten verzuipen. Onze vacatures zijn 'fake' en de braaksels van onze medewerkers van het Werkplein Actverium tijdens workshops op de Werkmarkt, mag je niet serieus nemen.

Wij danken u voor de getoonde belangstelling voor onze organisatie en wensen u veel succes bij het vinden van een passende functie elders.

Ray Heijder wij willen jou niet! Wat begrijp jij niet van de woorden 'een passende functie elders' met de nadruk op 'ELDERS'?


Bewijsstuk

De reactie op de sollicitatiebrief kan weer worden toegevoegd aan de grote bewijslast tegen de gemeente Apeldoorn. Hoewel het slechts een braakbal is van de robots van eenheid Organisatie, Werving & Selectie van de gemeente Apeldoorn.

Dit bewijsstuk kan op meerdere momenten van pas komen, zoals bij één of meer formele aanklachten die Ray Heijder indient bij de gemeente, bij voortgangsgesprekken met de trajectregisseur Activering & Inkomen en ter ondersteuning van publicaties die moeten aantonen dat de gemeente Apeldoorn een falende en incompetente organisatie is die de burger niet centraal stelt maar zichzelf.

Interessant is dat het argument 'diverse organisatieveranderingen' wederom wordt gebruikt. Dit toont aan dat het de gemeente Apeldoorn om de organisatie gaat en niet om de burgers. Het bewijst ook opnieuw dat de gemeente argumenten misbruikt. In het gesprek van 3 juli 2018 werd als verklaring voor het een jaar lang in de steek laten van Ray Heijder gegeven: organisatieveranderingen.

De burger staat niet centraal, de organisatie is heilig!