PostNL maffia kartel

Werken zonder loon is een hardnekkig fenomeen in ons land waarbij we niet alleen ondernemers zien die zich er om winstbejag misdadig voor lenen, maar ook een overheid die het schaamteloos faciliteert en zelfs aanmoedigt. Hiermee is zij net zo crimineel en dat gebeurt gewoon met de Participatiewet in de hand. Daarbij zien we een zeer dubieuze rol van de vakbonden, in het bijzonder de FNV. Die lijkt zich oprecht in de strijd te werpen voor het volk en tegen de criminelen waaronder de overheid. Maar klopt dit wel?

Volg de ontwikkelingen in dit dossier via het nieuws in de media dat we hier verzamelen in de rechterkolom en de blogs van Ray Heijder die geregeld zullen verschijnen.

PostNL maffia kartel

Logo PostNLHet misschien meest in het oog springende en brutaal door overheid in leven gehouden voorbeeld is PostNL. Dit voorbeeld speelt in dit dossier dan ook als PostNL maffia de hoofdrol.

Samen met andere partijen vormt PostNL een heus maffiakartel dat vooralnog door BurgerkrachtCentraal als volgt is geïdentificeerd:

PostNL
PostNL is een Nederlands postbedrijf met dochterbedrijven in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Italië. De aandelen van PostNL N.V. zijn sinds mei 2011 beursgenoteerd, na opsplitsing van TNT N.V. in de aparte beursgenoteerde bedrijven PostNL N.V. en TNT Express N.V. Het bedrijf is de afgelopen jaren frequent van naam veranderd. Het is een erfgenaam van het Staatsbedrijf der PTT.

Overheid
Geregisseerd vanuit de Werkkamer, een schimmige club met de Rijksoverheid, de lokale overheid (gemeenten), werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (waaronder de FNV). 
Van de Werkkamer weten we het minimale, net zoals we maar weinig hoogte kunnen krijgen van bijvoorbeeld de loges van de Vrijmetselaars.

Sociale diensten
In het directe veld, dichtbij de burgers die slachtoffer, zijn is de overheid met haar maffiapraktijken vooral actief via de sociale diensten. Een actueel opvallend voorbeeld daarvan vinden we in Groningen rond het PostNL sorteercentrum in Kolham. Voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren is BWRI, bedrijf voor werk, re-integratie en inkomen de uitvoerder van de Participatiewet. In het kartel fungeert de BWRI als een soort uitzendbureau. Let wel: er worden misdaden gepleegd met de Participatiewet in de hand!

Inspectie SZW
De Inspectie SZW is een overheidsorgaan binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze inspectie zou onder meer toe moeten zien op het onwettige werken zonder loon. Aangezien de inspectie al geruime tijd bemoeienis heeft met dit onrecht en de nodige constateringen heeft gedaan, maar het onrecht gewoon doorgang vindt, moet de conclusie zijn dat dit onderdeel van de overheid of geen enkel mandaat heeft dan wel eenvoudigweg deel uit maakt van het maffia kartel! Dat laatste is ook het meest logische omdat de overheid sowieso al participiteert in deze georganiseerde misdaad.

FNV
De FNV lijkt een verraderlijke dubbelrol te hebben. Enerzijds werpt de organisatie zich op als voorvechter van de belangen van de werkenden en voert het strijd tegen werk zonder loon. Anderzijds participeert het op hoog niveau in de schimmige club de Werkkamer (zoals bij 'Overheid' genoemd). Uiteraard moeten we ook de CNV noemen, maar die lijkt vooralsnog in deze maffiaconstructie een minimale rol te spelen.

Netwerk adviespartners (consigliere)

Een consigliere is een vertrouweling en raadgever van een maffiabaas. 's Werelds bekendste consigliere is waarschijnlijk de fictieve Tom Hagen uit de film The Godfather.

In het PostNL maffia kartel lijkt deze rol te worden vervuld door een aantal organisaties in het netwerk van adviespartners. Meest prominent het Locus Netwerk waarvan PostNL Locus Partner is.

BurgerkrachtCentraal inventariseert momenteel nog welke andere organisaties helpen bij het ondersteunen van de activiteiten van het PostNL maffia kartel. Te denken valt aan Divosa (de vereniging van leidinggevenden in het sociaal domein), Cedris (de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie) en SBCM (het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid).

PostNL maffia kartel in het nieuws