Raadsleden we namen het voor u op

Hoe zeker kunnen we ervan zijn dat raadsleden belangrijke informatie die BurgerkrachtCentraal via de raadsgriffie stuurt ook ontvangen? Misschien maakt de griffier wel een selectie van wat wel en wat niet belangrijk is in zijn of haar ogen. Wat als een bericht van ons direct wordt afgeserveerd en doorgemandateerd naar externe, commerciële partijen, zonder dat de raadsleden überhaupt de kans hebben gehad er kennis van te nemen? Daarom nemen we de moeite genomen om ze vandaag allemaal rechtstreeks te mailen.

Alle raadsleden van de gemeenten:
Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.

Geacht raadslid,

Vorige week op 19 september 2017 hebben we uw raadsgriffie en elf andere griffies van gemeenten die samenwerken in de Regio Centraal Gelderland geïnformeerd over “Burgeronderzoek naar gezamenlijke aanpak sociaal domein Regio Centraal Gelderland, waaronder collectieve inkoop” met de brief die u hier online kunt bekijken:

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/burgeronderzoek-g12-brief/

We ontvingen vrij snel een reactie, NIET van de griffie maar van de organisatie Regio Centraal Gelderland. Uit die reactie maakten wij op dat het bijna onmogelijk is dat u als raadslid betrokken bent geweest (wat wij wel nodig vinden). Bovendien blijkt bij nader onderzoek dat ons verhaal (bewust?) verkeerd is geïnterpreteerd en wat wij beangstigend en kwalijk vinden: feitelijk overgelaten is aan een commerciële externe partij (InterPactum).

Wij beschouwen de reactie op ons bericht door de griffies als een poging tot sabotage van ons onderzoek door ons over te leveren aan externe professionals. Dat is juist één van de aspecten van ons onderzoek: de mogelijk onverantwoord grote doormandatering aan externen en het buiten spel zetten van de gemeenteraad.

In een directe reactie naar de griffies kunt u zien hoe wij ons zorgen maken, maar ook hoe wij het voor het orgaan gemeenteraad opnemen door min of meer te eisen dat u als raad wordt betrokken (minimaal één raadslid per gemeente).  Hiermee laten wij zien dat wij vinden dat de raad aan de touwtjes moet trekken en geen externe partij.
U kunt het hier online zien:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/sabotagepoging-burgeronderzoek-g12-afgeslagen/

Het doel van dit bericht is tweeledig: ten eerste om u op de hoogte te brengen van de gang van zaken en ten tweede om u uit te nodigen om het Burgeronderzoek te volgen op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/burgeronderzoek-g12/

Daarnaast hopen we met enkelen onder u een team of werkgroep te vormen om het Burgeronderzoek extra kracht bij te zetten en van uw expertise daarbij gebruik te maken. We hopen dat gemeenteraadsleden (ook u?) zich bij ons melden daarvoor.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker
BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl

Een reactie plaatsen