Kamervragen over huwelijk VNG en RadarGroep

< Startpagina < Awareness RadarGroep

VNG-RadarGroep, een verontrustend geheim huwelijk
VNG-RadarGroep, een verontrustend geheim huwelijk

27/02/2018 - Al jaren trekken de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het commerciële bureau voor sociale vraagstukken de RadarGroep (met vlaggenschip RadarAdvies) innig met elkaar op. Het komt over als een hecht huwelijk.

Terwijl de politiek reeds geruime tijd spreekt over kwalijke aspecten van de marktwerking in het sociale domein en 'usual suspects' aanwijst, mag deze relatie ongehinderd bestaan. Maar wat nu als hierin de wortel van het kwaad ligt?

Door Ray Heijder

Geacht Kamerlid in de Tweede Kamer,

Heeft ooit een Kamerlid zich verwonderd over de plek en de verregaande invloed die de RadarGroep heeft in de samenleving? Het is een louter commercieel bedrijf dat primair financiële doelen heeft en hoogstens secundair een maatschappelijk verantwoorde positie inneemt.

Zo ja, is die verwondering opgevolgd door het aanhangig maken daarvan in de Tweede Kamer?

Mocht dat niet het geval zijn, wat ik erg verontrustend zou vinden, komt dat dan door onwetendheid over de RadarGroep?

Of is er geheime afspraak gemaakt die erin voorziet dat het commerciële bedrijf altijd buiten schot moet blijven en vrije doorgang heeft in het gehele sociale domein?

Zou dit dan betekenen dat er een 'ban' staat op het stellen van Kamervragen en indienen van moties aangaande de RadarGroep?

BurgerkrachtCentraal.nl heeft door uitgebreid onderzoek ontdekt dat de RadarGroep in adviserende (maar ook bepalende) zin vanuit de divisie RadarAdvies zeer verontrustend invloedrijk is en daarmee een duurzaam verdienmodel voor zichzelf heeft gecreëerd. Via andere uitvoerende divisies worden de adviezen ook nog eens extra te gelde gemaakt.

Ik ben er stellig van overtuigd dat het bestrijden van de kwalijke effecten van de marktwerking in het sociaal domein moet beginnen bij de kracht die er de randvoorwaarden voor schept en er ook nog eens duurzaam financieel van profiteert: de RadarGroep.

Deze brief aan u heb ik onderdeel gemaakt van de blogreeks Awareness RadarGroep en vindt u ook op:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/radar/kamervragen-huwelijk-vng-en-radargroep/

De komende tijd zal in de artikelen nog veel meer van de resultaten van het onderzoek naar de RadarGroep worden prijsgegeven.

Ik wens u wijsheid toe bij het beoordelen van mijn boodschap en hoop dat u, als het een en ander ziet op uw portefeuille, tot actie in de Kamer overgaat.

Hoogachtend,

R. (Ray) M.F. Heijder
BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl