Modus operandi van de RadarGroep

< Startpagina < Awareness RadarGroep

Alleen Pim Fortuyn had het destijds door
Alleen Pim Fortuyn had het destijds door

08/02/2018 – Elke samenleving staat voor uitdagingen, dat is in Nederland ook het geval. We gaan ervan uit dat sociale vraagstukken nu eenmaal ontstaan en dat we die met elkaar moeten oplossen. Maar hoe complex de maatschappij ook is, het rechtvaardigt niet de omvang van de (met Rutte-III nog grotere) regering en het kolossale overheidsapparaat.

Door Ray Heijder

Ook is er van nature (dus zonder trucs) bij lange na niet genoeg werk voor het gigantische arsenaal aan commerciële adviespartners. We hebben er veel te veel van en dat maakt ons kapot.

De vloot RadarGroep met vlaggenschip RadarAdvies speelt er een zeer bepalende rol in met een zeer bedenkelijke (maar onzichtbare) modus operandi.

Helaas is er zo goed als niemand die deze enorme misstand uit de duisternis naar het licht kan brengen en daar voldoende podium voor weet te claimen.  Ooit hebben we in Pim Fortuyn een persoon gehad die daar wel in slaagde. Dat overleefde hij niet. Hij beargumenteerde onder meer dat er veel te veel ambtenaren zijn, een indicator voor een te omvangrijk en topzwaar bestuur van het land inclusief zichzelf verrijkende adviesbureaus.


Modus operandi: problemen creëren

Het aantal en de omvang van de sociale vraagstukken zorgen voor een flinke uitdaging, maar zoals in de intro gesteld, zo erg is het nu ook weer niet om een enorm overheidsapparaat met een gigantisch netwerk van commerciële adviespartners te rechtvaardigen. Daarom moest er iets worden bedacht, want de belanghebbenden willen natuurlijk niets inleveren (nee juist meer, meer, meer).

De oplossing is het creëren van problemen. Sociale vraagstukken worden uit het niets opgeroepen.

Wie kan dat nou beter dan de commercie? Die is bij uitstek bedreven in het aanboren van markten en het zien van kansen. Business is het aanspreken van latente behoeften, maar ook aan mensen dingen verkopen waaraan ze geen behoefte hebben, maar denken van wel.

Radar is hét commerciële bedrijf dat voor het creëren van problemen is ingezet. Bijna ironisch noemt het zichzelf Bureau VOOR sociale vraagstukken. Daar kun je alle kanten mee op, zoals:

Zeg doe ons maar een sociaal vraagstuk, want anders zitten er dure adviseurs duimen te draaien en daalt onze omzet.

Sleutelwoord is awareness. We worden bewust gemaakt van problemen en gevaren ongeacht of deze er echt zijn of niet. Als er maar aan kan worden verdiend en het de burgers maar onder de duim houdt.


Strategie

Voor het creëren van sociale vraagstukken is al langer geleden een slimme strategie gekozen. Cruciaal wist men toel al, want het zou veel te veel opvallen als er zomaar problemen uit de lucht zouden gaan vallen. Het mooiste is als een sociaal knelpunt niet alleen verzonnen is, maar er ook levensecht overkomt op iedereen.

We hebben in het eerste artikel van deze blogreeks gelezen dat er vóór 2015 vele decentralisatieverordeningen door de Radarianen zijn geadviseerd (lees: opgesteld) om alleen nog maar (en vaak ongezien) door gemeenteraden te hoeven (lees: moeten) ondertekend.

De truc hierbij is dat daarin de sociale vraagstukken al werden ingebakken die nodig zouden zijn voor de toekomstige business. Als zaad voor geplande knelpunten, een basis voor tientallen jaren zeer lucratieve verdienmodellen.

De tactiek zorgt ervoor dat we vandaag niet meer kunnen ingrijpen (ook burgervriendelijke raadsleden niet) en alleen maar kunnen toekijken hoe steeds meer macht van gemeenten wegebt naar het netwerk van adviespartners. Volksvertegenwoordigers die tegenstribbelen zullen vastlopen en zo niet door gecorrumpeerde wethouders en raadsleden worden geneutraliseerd (wat van alles kan betekenen).

Dat staat gelijk aan het wegstromen van vele miljoenen euro’s gemeenschapsgeld op middellange termijn en vele miljarden op langere termijn.


Punt van aandacht:
Je kunt zomaar een Radiariaan aantreffen als raadslid bij een gemeente!
Maar ook op andere strategische posities binnen gemeenten, nemen professionals van Radar de macht over, of hebben in elk geval cruciale invloed te gunste van het commerciële belang.


De roofoperatie is zo omvangrijk dat er binnen het commerciële netwerk zoveel te verdelen valt dat er geen onderlinge concurrentie bestaat. Radar heeft gezorgd voor de voorinstelling en iedereen profiteert ervan mee. Behalve het volk, want dat wordt leeg geknepen als een spons en merkt dat sociale voorzieningen steeds minder worden in beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. In alle vier decentralisaties (Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Passend Onderwijs) is het een groot drama.

Maar dit slagveld was ook al door Radar voorzien en zelfs gepland!

De komende maanden en jaren zal het volk schreeuwen om oplossingen en die zullen komen vanuit Radar en de rest van het netwerk van adviespartners van de overheid. Ze liggen zelf allang klaar.

Er is nog voor jaren aan werk voor ambtenaren en de externe commerciële professionals.
Het volk betaalt de  hoge prijs!