RadarAdvies kaapt sociale (wijk)teams

< Startpagina < Awareness RadarGroep

RadarAdvies kaapt sociale (wijk)teams

16-02-2018 – Zij die wel eens oppervlakkig van de RadarGroep en het vlaggenschip RadarAdvies hebben gehoord, denken dat het een van de vele bureaus is die iets doen in het sociaal domein. Dat zou dan in de beleving alleen op bestuurlijk en beleidsmatig niveau spelen.

Dat is een misvatting want het puur commerciële bureau voor sociale vraagstukken is angstaanjagend concreet en komt binnen tot letterlijk bij de burger thuis aan de keukentafel.

Door Ray Heijder

Inmiddels heeft RadarAdvies al veel sociale (wijk)teams geannexeerd en conditioneert deze op zo’n manier dat er nog veel meer toekomstige macht kan worden gepakt. En natuurlijk aanbesteding van zichzelf wat scheepsvrachten aan gemeenschapsgeld (uit de decentralisatiebudgetten) in het commerciële laatje brengt.


Zeer zorgwekkend

Vanuit maatschappelijk belang is de opmars van de RadarGroep zeer zorgwekkend. Te meer omdat deze geheel aan de waarneming van de lokale besturen bij gemeenten (met name de gemeenteraden) lijkt te zijn onttrokken. Raadsleden hebben doorgaan geen notie van het gevaar voor de burgers en voor hun eigen rechtspositie. Wat het laatste betreft: door jarenlange invloed van de RadarGroep is het zogenaamde budgetrecht al van het hoogste orgaan bij gemeenten afgepakt. Vaak versterkt intergemeentelijke samenwerking dat ook nog eens. Praktisch hebben veel gemeenteraden bij meerdere sociale thema’s al niets meer te vertellen!

Raadsleden zouden een vuist moeten gaan maken tegen de RadarGroep, als het daarvoor tenminste nog niet te laat is!


Act social, think business

Het lijkt allemaal fantastisch, de assistentie die RadarAdvies verleent aan gemeenten met (een plan voor) sociale (wijk)teams. Wat er werkelijk gebeurt, is dit:

  • Veel geld verdienen aan de hulp en begeleiding aan sociale (wijk)teams.
  • De sociale (wijk)teams conditioneren om ook in de toekomst commerciële opdrachten te kunnen scoren (te worden aanbesteed).
  • Aanleggen van een infrastructuur om de geldstroom blijvend te verleggen naar (andere) commerciële initiatieven van de RadarGroep (ook waar een aandeel in is genomen). De sociale (wijk)teams fungeren als een soort overslag- of doorvoerhavens. Op basis van de indicaties die op burgers worden losgelaten door de medewerkers van de sociale (wijk)teams kunnen de decentralisatiebudgetten worden aangesproken op een manier die commercieel het meest voordelig is voor de RadarGroep en partners.

Het legioen Radarianen dat telkens tegen forse betaling voor het kapen van (op te richten) sociale (wijk)teams een gemeente in wordt gestuurd, bestaat uit coaches, trainers, teamleiders, projectleiders en kwartiermakers.

Het is de commerciële bedoeling dat zij duurzaam een aanslag komen doen op de sociale budgetten. Het gaat niet alleen om het opzetten van een sociaal (wijk)team, maar ook om bemoeienis als het er eenmaal staat. Het functioneren moet in de (op winstbejag gebaseerde) visie van RadarAdvies ook in de gaten worden gehouden (monitoren) en duurzaam begeleid. En er valt immers altijd iets te verbeteren, zo luidt het credo.

Eenmaal RadarAdvies, altijd RadarAdvies is de valkuil.

Wij zijn maatschappelijk betrokken. Radar zet als adviesbureau maatschappelijke impact bovenaan. Wij willen met onze sociale teams mensen zelfredzamer maken. Het is onze gezamenlijke missie om ons in te zetten voor een betere samenleving.

Dit is mooi gesproken, maar het is een vermomming. De allerbelangrijkste en primaire motivatie van de RadarGroep is winstbejag. De maatschappelijke betrokkenheid is ‘nice to have’.

Act social, think business!


De aanpak verraad alles

De aanpak van RadarAdvies is verdeeld over voorbereiding, implementatie en verbetering met in al die fases de (goed betaalde) bemoeienis van Radarianen. Dat sluit aan op de policy van de RadarGroep: complete trajecten (processen) begeleiden.

Dat klinkt gemeentebesturen als muziek in de oren, want wethouders en raadsleden hebben geleerd dat totaalaanpak een enorme deugd is en het beste werkt.

Waar ze doorgaans niet bij stilstaan, is dat je jezelf buitenspel zet als je dat allemaal uit handen geeft aan de commerciële markt. Wat ze ontgaat, is dat RadarAdvies een strategie heeft van we are here to stay.


Hoe ver is het al?

Als we bekijken hoever de Radargroep zich al heeft genesteld in de samenleving, treffen we bij een eerste verkenning maar een topje van de ijsberg aan. Het gaat ook al veel verder dat de sociale (wijk)teams. Ik kom daar in deze blogserie nog uitgebreid over te spreken.

De missie van de RadarGroep is al jaren aan de gang en inmiddels is er een duizelingwekkend aantal miljoenen euro’s uit de decentralisatiebudgetten weggestroomd naar het commerciële netwerk van adviespartners waarin de RadarGroep een veelvraat is.

Enige indicatie biedt een eigen website van RadarAdvies: sociale-teams.nl.

Op die website kun je zelf destilleren wat ik in deze blog heb verwoord. Ik moedig je aan om er naar de voorbeelden te kijken. Besef daarbij dat het inderdaad voorbeelden zijn en dat er al veel meer in den lande is gekaapt, want de RadarGroep zit overal!

Wij zitten overal. Onze netwerken en ervaringen zijn zo divers en verspreid over het hele land, dat wij een uitstekend totaalbeeld hebben en een goed beeld hebben van de implicaties van bepaalde beslissingen of ontwikkelingen.