RadarGroep: minder, minder, minder zorgaanbieders

Aanbesteding gaat als voldongen feit niet op de kop
Aanbesteding gaat als voldongen feit niet op de kop

26/02/2018 – Er is momenteel veel te doen over beleid en uitvoering van aanbesteding in de zorg. Dat moet de indruk wekken dat er van alles mis mee is. Dat is echter een zorgvuldig geregisseerd toneelstuk. Dit wordt opgevoerd als cover-up voor een proces van schaalvergroting dat we als volk niet mogen zien, laat staan dat we er tegen in verzet komen.

Aanbesteding gaat precies naar wens van de werkelijke macht en hoe Brussel het wil. De regie is in handen van het commerciële netwerk van adviespartners met de RadarGroep als grote aanjager.

Door Ray Heijder

Alleen zeer grote zorgreuzen die dienen als platforms voor moderne slavenarbeid zullen in de nabije toekomst nog worden aanbesteed. Zij hebben ook internationale reikwijdte om binnen de richtlijnen van de Europese Unie (Europese aanbesteding) te passen. Denk hierbij aan de ADG Dienstengroep, Buurtzorg en Facilicom Group.

ADG Dienstengroep moeten we kennen van het huidige TSN Zorg en Welzijn, het onderdeel dat van het klassieke TSN is overgebleven na zeer bedenkelijke faillissementsconstructies waarbij ADG tijdelijk Mercares heette en onder financiële verplichtingen jegens duizenden zorgmedewerkers uitkwam.

Buurtzorg is ook bekend van het oude TSN. Dit explosief groeiende bedrijf nam grote delen van de noodlijdende tak thuiszorg over mede dankzij een verwerpelijke helpende hand van de overheid.

Onder de Facilicom Group ressorteert Incluzio met zorggerelateerde bedrijven Axxicom, Compartijn, Cordaan Thuisdiensten, De ZorgCentrale.nl, Incluzio Hollands Kroon, Radar Uitvoering (Zuid en Oost), ATA persoonlijke veiligheid, Incluzio Buurtteams en WMO Radar).

Wil de macht meer of minder zorgaanbieders? Minder, minder, minder!
Oké, dan gaan we dat regelen!


Zorgreuzen faciliteren de slavenmarkt

De zorgreuzen hebben de zorgbranche in een stevige greep en gijzelen deze voor commercieel gewin en het faciliteren van de moderne slavernij. Dit zal nog verder worden uitgebreid ten koste van andere, overgebleven zorgaanbieders. Zij voelen de hete adem in de nek en merken steeds vaker dat ze niet worden aanbesteed.

De RadarGroep (en andere spelers in het netwerk van adviespartners) hebben hierbij de regie en de zegen van de centrale overheid. De lokale overheid dient zich daarin te voegen. Eventuele tegenwerkende krachten onder gemeenteraden zijn al geneutraliseerd door weggenomen mandaat en aangetast budgetrecht.

Met het homogeniseren van de werkloze populatie wordt tegelijkertijd op een ander front ook de nodige voorbereiding getroffen. Uit die grote groep van mensen (lees: slaven) met een arbeidsbeperking en afstand tot de arbeidsmarkt wordt naar hartenlust geput om te werk te worden gesteld in zo gestandaardiseerd mogelijke banen tegen een minimaal tarief bij de zorgreuzen.

De Participatiewet is niet in het leven geroepen voor de burgers, maar is een verdienmodel. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren met de mensen in die populatie die niet winstgevend zijn, laat zich raden. Op dit moment gaat verwijzing naar de Nazi-term ‘economisch onwaardigen’ misschien nog wat te ver. Daar is nog wat framing voor nodig. In de overgangsfase worden zij nog ingezet om als mantelzorgers in de eigen omgeving het onrendabele werk op te knappen. Zonder vergoeding en met doorlopend risico op de bijstandsuitkering te worden gekort.


Cover-up door landelijke politiek, regering en overheid

Wat ik beschrijf, is te erg om waar te zijn en als we het massaal als burgers zouden doorhebben, zou er opstand komen. Zelfs onder mensen die nog niet in de malaise terecht zijn gekomen. Zij zouden namelijk de vertaalslag kunnen maken dat zij ooit ook aan de beurt gaan komen.

Daarom voorzien de politiek, regering en de overheid in een cover-up gecombineerd met het lanceren van aan elkaar strijdige standpunten om verwarring en chaos te veroorzaken. De bedoeling daarvan is dat er onder het volk voor elk wat wils is en er zo neutralisatie van burgerkracht ontstaat. Dat is dan weer een perfect klimaat voor de agenda van de macht.

Alles wordt in het werk gesteld om te bedekken wat er werkelijk aan de hand is en wel op zo’n manier dat de meerderheid van het volk rustig blijft en zelfs het een en ander toejuicht en omarmd. Zonder uitersten en polarisatie. De versnippering van politieke partijen (ook lokaal) is daarbij een gunstige gebeurtenis.

De politiek en de regering veinzen zich in te zetten tegen de marktwerking in de zorg en pretenderen zich voor het belang van het volk in te zetten.

SP
De eeuwige oppositiepartij Socialistische Partij kennen we als de strijder tegen de vercommercialisering van de zorgbranche. De roeptoeters gieren op volle toeren via Kamervragen, moties en acties op de barricaden waar burgers in weer en wind aan mee doen.

De SP dient de agenda onder het mom van opkomen voor de belangen van het volk en strijd tegen de macht van de markt in de zorg. Maar met wat de SP wil, dient men juist die macht. Dat ene gemeentelijke zorgbedrijf dat men wil, zal namelijk nooit werkelijk gemeentelijk zijn!

‘Door één gemeentelijk zorgbedrijf te creëren, bespaar je veel geld’ Liefde voor de zorg – 19/02/2018

GroenLinks
Afgelopen weekend tijdens het partijcongres van GroenLinks zagen we ook acteur Jesse Klaver er een schepje bovenop doen. Hij verkondigde het standpunt van de partij dat men van de aanbesteding van lokale zorg af wil. Gemakkelijk scoren voor Klaver (voor de gemeenteraadsverkiezingen) terwijl hij allang weet dat aanbesteding voortaan toch in het voordeel van de zorgreuzen zal uitvallen.

Nu zijn gemeenten, die onder meer gaan over de jeugdzorg en de thuiszorg, nog verplicht zorgaanbieders de kans te geven offertes in te dienen om de zorgtaken uit te voeren. Door die concurrentiestrijd schrijven zorgaanbieders in voor zo’n lage prijs dat patiënten en personeel de dupe zijn, vindt GroenLinks.

GroenLinks wil af van aanbesteding lokale zorg (BN De Stem) – 24/02/2018

CDA
Regeringspartij CDA werpt zich op voor betere aanbesteding en voorbeeldig opdrachtgeverschap van de overheid en benadrukt daarbij het belang van het Midden- en kleinbedrijf. Maar ook CDA-staatssecretaris Mona Keijzer met haar actieplan ‘Beter aanbesteden’ weet natuurlijk heus wel wat dit haaks staat op de plannen van schaalvergroting in de markt en de niet te omzeilen koers van de Europese Unie.

Ondernemers en inkopers ervaren aanbestedingen regelmatig als een stroef proces. Dat komt niet zozeer door de regelgeving. Vooral de dagelijkse praktijk kan tot onnodige frustraties leiden. (staatssecretaris Mona Keijzer)

Actieplan ´Beter aanbesteden´ voor MKB (CDA)
CDA – 16/02/2018

Ondernemers en inkopers gaan met 23 acties beter aanbesteden
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat – 16/02/2018

CDA-partijgenoot, toen zorgwethouder in Rotterdam, nu minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge legde het windei al voor Monica Keijzer in het voorjaar van 2017:

De Jonge pleit voor afschaffen aanbesteden in de zorg
Aanbestedingnieuws.nl – 08/05/2017

ChristenUnie
De ChristenUnie werpt zich op als voorstander van lokale inkoop van zorg. Ook bewust van de werkelijke agenda waar we toch niet meer onderuit kunnen. Het is behalve een bijdrage leveren aan het creëren van verwarring en chaos ook scoren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Na 21 maart zal men het standpunt wel weer gauw vergeten.

Een voorbeeld zien we in Amstelveen:
ChristenUnie pleit voor lokaal aanbesteden in Amstelveen
Amstelveenz.nl – 26/02/2018


Nog meer vereende krachten

Hoewel we als publiek de indruk hebben (en moeten hebben) dat allerlei partijen elkaar bestrijden, is er sprake van vereende krachten om de werkelijke macht te dienen. Dit wordt zoals gezegd zorgvuldig geregisseerd door het netwerk van adviespartners met de RadarGroep als grote aanjager.

In een volgende blog laat ik zien dat er nog meer spelers zijn die meedoen, ook de gemeenten en sociaal partners aangestuurd vanuit de Werkkamer en Wmo-kamer.