RadarVertige maakt van advies nog meer ping kassa!

< Startpagina < Awareness RadarGroep

Ping kassa!
Ping kassa!

15-02-2018 – Met RadarVertige maakt de RadarGroep de slag van theorie naar praktijk, ingeleid door RadarAdvies. Dit bedrijfsonderdeel moet voor de eerste distributie van het (vooral neoliberale) gedachtegoed zorgen. Medewerkers (overwegend social workers) in het werkgebied die het in ontvangst nemen, moeten het dan weer overbrengen op de burgers.

Het is goed beschouwd verwerpelijke hersenspoeling of wat misschien wat minder negatief aangeduid: conditionering van het brein.

Door Ray Heijder

Het Franse woord vertige betekent trouwens duizeligheid, lichtheid in het hoofd. Een beetje bedenkelijk voor een bureau dat zich volledig richt op training, begeleiding, coaching en ontwikkeling van leermiddelen. Of verraadt het per ongeluk en brutaal tegelijk de ware intenties? Ik kan de naamkeuze eigenlijk niet zo goed duiden.
Duizelingwekkende geldroof misschien?

RadarVertige richt zich op vier gebieden:

 • Agressie & weerbaarheid
  Frame: het ligt aan de cliënten
 • Innovatie zorg & welzijn
  Frame: het ligt aan de zorgmedewerkers
 • Werk & re-integratie
  Frame: het ligt aan de werkzoekenden en de professionals
 • Professionele & persoonlijke ontwikkeling
  Frame: het ligt aan de professionals en hun teamleden

In deze blog maak ik een analyse op basis van de website www.radarvertige.nl, net als de andere online presentaties van de RadarGroep uitsluitend een marketinginstrument voor de verkoop van diensten en/of producten. Zeker niet bedoeld voor de burgers, want daar is alles nu juist tegen gericht.

De burgers wil ik extra inzicht geven, maar nog meer en vooral de gemeenteraden die (hoezeer van alle kanten ook gegijzeld) nog steeds de beslissers binnen gemeenten zijn.

Mijn analyse moet degene die zich er oprecht in willen verdiepen ook helpen om de andere publicaties van de RadarGroep (onder andere de vele rapporten) met een andere bril te bestuderen.

Nog mooier zal zijn als gemeenteraadsleden en misschien zelfs wethouders in de lokale wet- en regelgeving de boosaardige invloed van de RadarGroep (en partners in crime) gaan herkennen en zich gaan verzetten.

Let vooral goed op hoe de RadarGroep met een circulaire aanpak voortdurend commerciële kansen creëert om er exorbitant veel geld aan te verdienen. In een drietrapsraket zoals ik heb beschreven in RadarAdvies en de mythe van complexiteit.


Agressie & weerbaarheid

FRAME: HET LIGT AAN DE BURGERS

De RadarGroep wist natuurlijk allang dat alle kwaadaardige plannen tegen de burgers tot felle reacties zouden zal leiden. Dat is een kweste van logisch oorzaak-gevolg en niet dat burgers vanuit zichzelf agressief zijn. Het komt voort uit het gevoerde beleid.

Punt van aandacht
De macht is er juist op uit dat burgers over de kook raken!

Vervolgens heel nobel komen met een professionele aanpak van emoties en agressie en bovendien daarvoor maatschappelijke goedkeuring en lofprijzing oogsten, maakt het wel heel zuur, ranzig en pervers.

Raadsleden, we zouden er echt eens de ogen voor moeten openen. Het is niet mooi, het is misdadig!

De trainingen richten zich op handhaven, omgaan met emotie en agressie en veiligheid bij huisbezoeken. In de beeldvorming zijn de burgers nadat ze al kwetsbaar waren, nu ook gevaarlijk voor de medewerkers. De puur commercieel ingegeven gedachte is dat het eigenlijk onverantwoord is om sociaal werk nog te doen zonder hulp van RadarVertige.

Gemeenteraden trappen massaal in deze framing van de burgers.

Voor een veilige leef-, woon- en werkomgeving zijn regels nodig. En burgers moeten zich van die regels bewust zijn om ze na te kunnen leven. Handhavers zien dagelijks toe op de naleving van regels.

Op zich een waarheid, maar… handhaven is meerdere bruggen te ver. Het is zelfs misdadig omdat de burgers voor een groot deel expres onwetend worden gehouden aangaande wetten en regels. Toezien op het naleven daarvan (handhaven) terwijl je als overheid weet dat men door onkunde niet kan gehoorzamen is buitengewoon schunnig. Het “u dient als burger de wet te kennen” is een onmogelijke opgave doordat deze met opzet complex is gemaakt (mede door RadarAdvies!)

Zelfs de sociaal werkers (zoals de klantmanager van de sociale dienst) worden gedoseerd geïnformeerd. Zij hebben al moeite met de regels en moeten telkens terugvallen op duur betaalde informatie van Schulinck en Stimulanz (lees: grote parasieten voor het sociaal domein).

Voor mij als burger is die informatie (die ik dus geacht wordt te kennen) verboden terrein. Ik heb niet eens het grove geld dat nodig is om erbij te komen. Gemeenten betalen zich scheel aan Schulinck en Stimulansz, van ons geld! En als is deze uitzuigers erop aanspreek krijg ik uiteraard geen antwoord, niet eens een reactie.

Punt van aandacht
Als burger ben je volledig afhankelijk van wat de gemeente wil en kan vertellen vanuit haar eigen beperkte kennis! Vervolgens ga je bijna onvermijdelijk regels overtreden, wordt je als fraudeur aangemerkt en krijg je handhaving op je dak.
Is dat niet heel erg onrechtvaardig? Leidt dat uiteindelijk niet tot emoties en agressie?

Jazeker leidt dat tot emoties en agressie en dat is precies de bedoeling! Het zorgt voor een afzetmarkt voor een breed scala aan producten en diensten van RadarVertige om daar professioneel mee om te kunnen gaan: training, coaching, handleidingen, richtlijnen en protocollen. Ping kassa!

Verdere framing van de burgers zorgt ervoor dat sociaal werkers niet alleen op kantoor op hun hoede denken te moeten zijn voor boze cliënten, maar ook als ze veldwerk doen. Vooral bij huisbezoeken kan het voor jou als professional bloedlink zijn.

En ja, doordat burgers tot het uiterste getergd zijn door de overheid, is dat soms ook daadwerkelijk aan de orde. Maar geen nood: RadarVertige heeft er de oplossingen voor klaarliggen. Ping kassa!


Innovatie zorg & welzijn

FRAME: HET LIGT AAN DE ZORGMEDEWERKERS

Ook in de zorg zijn de effecten van creëren van commerciële markt door RadarGroep zichtbaar.

Het bolwerk heeft er samen met andere spelers in het netwerk van adviespartners (maar ook sociale partners) aan bijgedragen dat werken in de zorg door allerlei ontwikkelingen veel ingewikkelder is geworden. Zorgmedewerkers zijn daardoor afgedreven van hun kerntaak: klantgerichte zorg.

RadarVertige beweert dat de zorgmedewerkers de complexiteit vooral slechts ERVAREN. Het is allemaal niet echt ingewikkelder want de ontwikkelingen hebben het juist beter gemaakt.

De perceptie is het probleem, met andere woorden: het ligt aan de zorgmedewerkers.

Medewerkers ervaren deze nieuwe ontwikkelingen soms als last, terwijl veel instrumenten juist ondersteunend zijn in de uitvoering van zorgtaken. RadarVertige begeleidt uw medewerkers bij het gebruik van deze instrumenten.

Maar dat gaat RadarVertige natuurlijk fixen! Doorziet jij net als ik de truc?

Doen we het goed? Of Wat kan er beter? Veelvoorkomende vragen die zorginstellingen zich stellen. Tijdens onze trainingen en opleidingen staan steeds dezelfde vragen centraal. Hierdoor raken medewerkers gemotiveerd om met hun eigen ontwikkeling aan de slag te gaan.

Zie jij het vuile spelletje? De zorgmedewerkers zijn kennelijk niet gemotiveerd genoeg om zichzelf te ontwikkelen, maar RadarVertige lost het op met trainingen en opleidingen (nadat het eerst voor de complexiteit heeft gezorgd). Ping kassa!


Werk en re-integratie

FRAME: HET LIGT AAN DE WERKZOEKENDEN EN DE PROFESSIONALS

Hier is misschien wel sprake van het meest weerzinwekkende en vulgaire frame in de samenleving, namelijk dat het ligt aan de werkzoekenden. Dit wordt alleen nog maar versterkt door het actuele goede nieuws over de Nederlandse economie waarbij werkgevers staan te springen en te schreeuwen om personeel.

Met wie in deze periode geen werk vindt, is echt van alle mis, want aan de arbeidsmarkt kan het dus onmogelijk liggen. Uiteraard ligt het juist wel aan de arbeidsmarkt!

RadarVertige de helpende hand:

Om te beginnen wordt gesteld dat mensen die werk zoeken de regie over hun leven kwijt zijn. Met andere woorden: werk is zaligmakend en zonder werk ben je verloren. Dat sluit helemaal aan op de neoliberale doctrine van Mark Rutte. Iedereen die wil werken, kan ook werken en moet ook werken! Word held van de wil!

Het dogma Arbeit macht frei is door bijna iedereen overgenomen en we slaan er zelfs elkaar mee om de oren tot in de huiselijke sfeer. Perfecte framing dus.

Bovendien hebben mensen zonder werk een laag zelfvertrouwen en dat moet worden doorbroken.

Met de Boostcamp zelfregie werkzoekenden worden de regielozen wel weer op het goede spoor gezet door RadarVertige. Ping kassa!

Gelukkig ligt het allemaal niet alleen aan de werkzoekenden, maar ook aan de professionals, de sociaal werkers, die moeten helpen bij het vinden van werk en re-integratie.

Het is eigenlijk raar (of heet dat bijzonder?) dat professionals bij de gemeentelijke sociale dienst zo vaak benadrukken dat burgers het 99,9% zelf moeten doen, maar dat aan die ambtenaren wel bakken geld wordt besteed voor training en coaching om die 0,1% ondersteuning te kunnen geven! Via bijvoorbeeld RadarVertige. Ping kassa!

En… de professional is niet genoeg in staat om de werkzoekenden in de arbeidsmarkt te dumpen!
Mooier gezegd: de sociaal werkers moeten worden ondersteund om de kandidaten aan de arbeidsmarkt te verkopen. Zij moeten de kunst van het verkopend adviseren leren. Dat kan bij uitstek via RadarVertiger. Ping kassa!

Nog een lucratieve melkkoe en helemaal toegespitst op de komende uitbreiding van de rooftocht in de samenleving op basis van de doctrine PREVENTIE is de aanpak van ziekteverzuim.

Het gaat daarbij allemaal om gedragsverandering want het ligt nog steeds aan de werkzoekende (en in dit geval de mensen met werk, maar in de gevarenzone om werkloos te worden).

Ook hierbij bieden de trainingen van RadarVertige soelaas. Uiteraard inmiddels hè? Ping kassa!

Heb je al iets meer de truc van RadarGroep door?
Marktcreatie door complexiteit in te bouwen en dan later met de dure oplossingen komen.


Professionele & persoonlijke ontwikkeling

FRAME: HET LIGT AAN DE PROFESSIONALS EN HUN TEAMLEDEN

Niet alleen de kwetsbare mens in het sociaal domein is een goudmijn voor de RadarGroep. Nog veel meer edelmetaal ligt er bij organisaties en hun medewerkers, de gewone normale Nederlanders.

Werkgevers willen het beste uit hun medewerkers halen en investeren daarom in trainingen en opleidingen. Werknemers willen zich blijven ontwikkelen en het maximale uit hun carrière halen. RadarVertige biedt een breed trainings- en opleidingsprogramma waarmee deelnemers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en waardoor zij individueel en als team beter gaan presteren. Wij verzorgen doeltreffende interventies die organisaties én hun medewerkers laten groeien, zodat een weerbaar, wendbaar en bevlogen stelsel ontstaat.

De arrogantie van de RadarGroep (die ook te zien is bij vele andere spelers in het netwerk van adviespartners) komt hier duidelijk naar voren. RadarVertige helpt niet alleen, maar grijpt ook in: interventies.

Allemaal noodzakelijk omdat men niet zelf in staat is om een weerbaar, wendbaar en bevlogen stelsel neer te zetten.

Dit doen we met inzet van wetenschappelijk onderbouwde methodieken en een sterke focus op de eigen werkpraktijk van deelnemers.

Ja, hier straalt natuurlijk een betrouwbaarheid van hier tot Tokio uit. Aan de opleidingen van RadarVertige valt eigenlijk niet te ontkomen. Ping kassa!

En natuurlijk is alles maatwerk!


Slotwoord

Als het aan de RadarGroep ligt, is de samenleving niet in staat om op eigen benen te staan. RadarVertige illustreert dat helemaal.

Eigenlijk klopt het ook nog eens, maar dat ligt niet aan de mensen, dat is helaas telkens het frame.
Wat er werkelijk speelt, is commercieel voortborduren op het inbouwen van complexiteit in een al veel eerder stadium. Daar ontworstelen we ons niet zomaar aan, want dat verankeren van de (verzonnen) moeilijkheid der dingen is als tumor in een lichaam dat niet zonder grote risico’s kan worden weggenomen.

Het heeft decennia lang kunnen groeien. En je weet, hoe later de kanker wordt ontdekt, hoe moeilijker deze te genezen is. Als dat al mogelijk is.