Ray Heijder, webwever van het eerste uur

Ray Heijder, webwever van het eerste uur

Maak (nader) kennis met Ray Heijder uit Vaassen, initiatiefnemer van BurgerkrachtCentraal. Tevens bouwer van de website.

Ray is een webwever van het eerste uur. Toen het internet nog in de kinderschoenen stond, was hij er al mee aan het pionieren.


Periode Belastingdienst (1989-1998)

In de periode 1989-1998 was Ray actief voor het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn. Daar was hij eerst logistiek planner. Voor zowel de centrale aangifte- en aanslagverwerking als de decentrale fiscale correspondentie zorgde hij met een team voor tijdige en toereikende beschikbaarheid van grote hoeveelheden uiteenlopende soorten drukwerk en enveloppen (van meerdere leveranciers).

Later was hij capaciteitsplanner voor de centrale verwerking in Apeldoorn, het printen van aangiften en aanslagen en het couverteren (machinaal verzendklaar maken).

In die tijd heeft hij als intern key-user samen met een extern ICT-consultant een bijdrage geleverd aan de technische en gebruikersgerichte implementatie van het SAP-systeem voor wat betreft de modules MM (Materials Management) en SD (Sales & Distribution).

Vervolgens is hij betrokken geweest bij een verbetercampagne voor taal- en communicatie gericht op het burgervriendelijk maken van decentrale correspondentie. Hij was coördinator en meewerkend voorman van een team met fiscalisten en automatiseerders alsmede interne en externe taal- en communicatiedeskundigen.

Hierbij was er samenwerking met Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Renkema is bekend van de Schrijfwijzer. Ook werd er gebruik gemaakt van de expertise van het gerenommeerde Haagse communicatiebureau Tappan.

Ray was een verbinder in het geheel en werkte ook inhoudelijk mee waardoor hij kennis en ervaring opdeed op het gebied van taal- en (overheids)communicatie.


Eigen internetbedrijf (1998-2007)

In 1998 trok Ray de stoute schoenen aan en gaf zijn vaste baan bij het Rijk op en startte een eigen internetbedrijf. Een gewaagde sprong, maar tegelijkertijd logisch. Hij had zich inmiddels in zijn vrije tijd bekwaamd in het bouwen van websites, ook systemen voor het ontwikkelen en beheren daarvan. Het was de tijd waarin er nog geen contentmanagementsystemen bestonden. Hij bouwde er zelf een. De markt had hem nodig, wat wel bleek uit de stroom van opdrachten.

Ook realiseerde hij andersoortige maatwerksystemen op basis van webtechnologie (met o.a. Php-scripting) voor specifieke toepassing. Zo zorgde hij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK/ICTU) voor een online instrument waarmee een onderzoeksteam een aantal jaren alle gemeentelijke websites cyclisch beoordeelde op tal van aspecten.

Ook was hij betrokken bij het verbeteren van online communicatie van gemeenten. Hij stond aan de basis van de oprichting van Cascadis, een beroepsvereniging van online professionals in de (semi-)publieke sector. Enkele jaren verzorgde hij internettechnische hulpmiddelen (waaronder voor de website Cascadis.nl) en hielp mee aan het organiseren van symposia en masterclasses voor gemeentelijke webmasters.

Tot zijn vaste klantenkring behoorden jarenlang de gemeente Apeldoorn en de Vereniging van Nederlandstalige SAP-gebruikers (VNSG).


Internetadviseur en -consultant (2007-2010)

Door het fenomeen Europese aanbesteding en doordat zijn klanten interne webteams gingen opzetten, liep de orderportefeuille te veel terug en moest Ray zijn bedrijf in 2007 staken. Hij bleef echter actief op het gebied van internet en communicatie. Dat deed hij als internetadviseur en -consultant voor verschillende projecten. Een daarvan was de migratie van het intranet van waterschap Reest en Wieden in Meppel. Dat fuseerde jaren later met waterschap Groot Salland.

In deze periode was hij ook actief als (achtereenvolgens) accountmanager en projectleider bij toonaangevende leveranciers van contentmanagementsystemen Greenvalley (Delft) en SIMgroep (Rotterdam). Hij werd ingezet voor de gemeentelijke markt.


Uitstapje naar de horeca (2010-2016)

Door toevalligheden kwam Ray Heijder in 2010 terecht in de horeca. Een andere wereld, maar het was nog altijd een mooie combi tussen mensenwerk en internettechnologie. Meer dan voorheen misschien wel, het leven achter het toetsenbord en 'real life' kwamen mooi samen.

De eerste tijd fungeerde hij als meewerkend bedrijfsleider. Totdat toch de internetexpertise weer kwam opborrelen en hij een mix realiseerde tussen horeca en internettechniek als commercieel kartrekker van een website voor culinaire uitstapjes.


BurgerkrachtCentraal (2016-heden)

Een volgend avontuur diende zich aan met een niet zo prettige aanleiding: het moeten terugvallen op de Participatiewet. Daarbij kwam hij in aanraking met zijn oude zakelijke partner, de gemeente Apeldoorn. Ambtenaren van de sociale dienst bleken uit een heel ander hout te zijn gesneden dan de overheidsdienaren waar hij maar liefst dertig jaar met plezier mee te maken heeft gehad. Ray Heijder verkeek zich daar op. De vrijmoedige, kritische en joviale houding die hij decennia lang wel kon hebben bij de gemeente, werd op het Werkplein Activerium Apeldoorn volstrekt niet getolereerd.

Ray Heijder is iemand van het ombuigen van tegenslagen en tegenwerking in mogelijkheden en ging zo actief op in de materie van het sociaal domein. Dit heeft een publieke weerslag gekregen op BurgerkrachtCentraal, waar hij niet alleen het initiatief voor nam, maar ook alles technisch voor realiseerde.

Daardoor staat er nu burgerkrachtcentraal.nl met de ambitie om groot te groeien en toonaangevend te worden in het opkomen voor burgerbelangen. Dat moet worden bereikt door opbouw en delen van kennis, online onderzoek en het aanmoedigen van gemeenten tot het verbeteren van hun (internet)dienstverlening.

Ray Heijder

Bekijk ook eens het CV van Ray >

Van Rijksambtenaar, naar zakelijke partner van gemeenten en van horecaman tot burgerbelangenbehartiger.

 

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie