Ray Heijder, webwever van het eerste uur

Ray Heijder, webwever van het eerste uur

Maak op deze pagina (nader) kennis met de professional Ray Heijder uit Vaassen, initiatiefnemer van en drijvende kracht achter BurgerkrachtCentraal. Tevens bouwer van de website.

Ray is een webwever van het eerste uur. Toen het internet nog in de kinderschoenen stond, was hij er al mee aan het pionieren. Vandaag is hij een doorgewinterde ICT'er die webtechnologie verenigt met sociale vraagstukken.

Hoe is het zover gekomen?

Speciaal voor werkgevers: lees door tot het einde. Misschien kan Ray iets voor u betekenen!

Periode Belastingdienst (1989-1998)

In de periode 1989-1998 was Ray actief voor het automatiseringscentrum van de Belastingdienst in Apeldoorn. Daar was hij eerst logistiek planner. Voor zowel de centrale aangifte- en aanslagverwerking als de decentrale fiscale correspondentie zorgde hij met een team voor tijdige en toereikende beschikbaarheid van grote hoeveelheden papier en enveloppen (van meerdere leveranciers).

Later was hij capaciteitsplanner voor de centrale verwerking in Apeldoorn, het printen van aangiften en aanslagen en het couverteren (machinaal verzendklaar maken).

In die tijd heeft hij als intern key-user samen met een extern ICT-consultant een belangrijke bijdrage geleverd aan de technische en gebruikersgerichte implementatie van het SAP-systeem voor wat betreft de modules MM (Materials Management) en SD (Sales & Distribution).

Vervolgens is hij betrokken geweest bij een taal- en communicatieverbetercampagne gericht op het burgervriendelijk maken van decentraal gebruikte fiscale teksten. Hij was coördinator en meewerkend voorman van een team met eigen fiscalisten en automatiseerders alsmede interne en externe taal- en communicatiedeskundigen.

Hierbij was er samenwerking met Jan Renkema, emeritus hoogleraar Tekstkwaliteit aan de Universiteit van Tilburg. Renkema is bekend van de Schrijfwijzer. Ook werd er intensief gebruik gemaakt van de expertise van het gerenommeerde Haagse communicatiebureau Tappan.

Ray was een verbinder in het geheel en mocht ook inhoudelijk meewerken waardoor hij veel nieuwe kennis en ervaring opdeed op het gebied van taal- en (overheids)communicatie.

Eigen internetbedrijf (1998-2007)

In 1998 trok Ray de stoute schoenen aan en gaf zijn vaste baan bij het Rijk op en startte een eigen internetbedrijf. Een gewaagde sprong, maar tegelijkertijd logisch. Hij had zich inmiddels in zijn vrije tijd bekwaamd in het bouwen van websites, in het bijzonder het bouwen van systemen voor het ontwikkelen en beheren daarvan. Het was de tijd waarin er nog geen contentmanagementsystemen bestonden. Hij bouwde er zelf een. De markt had hem nodig, wat wel bleek uit de stroom van opdrachten.

Ook realiseerde hij andersoortige maatwerksystemen op basis van webtechnologie (met o.a. Php-scripting) voor specifieke toepassing. Zo zorgde hij in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK/ICTU) voor een online instrument waarmee een onderzoeksteam een aantal jaren alle gemeentelijke websites cyclisch beoordeelde op tal van aspecten.

Ook was hij intensief betrokken bij het verbeteren van online communicatie door gemeenten. Hij stond aan de basis van de oprichting van Cascadis, een beroepsvereniging van online professionals in de (semi-)publieke sector. Enkele jaren verzorgde hij internettechnische hulpmiddelen (waaronder voor de website Cascadis.nl) en hielp mee aan het organiseren van symposia en masterclasses voor webmasters.

Tot zijn vaste klantenkring behoorden jarenlang de gemeente Apeldoorn en de Vereniging van Nederlandstalige SAP-gebruikers (VNSG).

Internetadviseur en -consultant (2007-2010)

Door het fenomeen Europese aanbesteding en doordat zijn klanten interne webteams gingen opzetten, liep de orderportefeuille te veel terug en moest Ray zijn bedrijf in 2007 staken. Hij bleef echter zeer actief op het gebied van internet en communicatie. Dat deed hij als internetadviseur en -consultant voor verschillende projecten. Een daarvan was de migratie van het intranet van waterschap Reest en Wieden in Meppel. Dat fuseerde jaren later met waterschap Groot Salland.

In deze periode was hij ook actief als (achtereenvolgens) accountmanager en projectleider bij de toonaangevende leveranciers van contentmanagementsystemen Greenvalley (Delft) en SIMgroep (Rotterdam). Hij werd ingezet voor de gemeentelijke markt.

Uitstapje naar de horeca (2010-2016)

Door wat toevalligheden kwam Ray Heijder in 2010 ineens terecht in de horeca. Een heel andere wereld, maar het was nog altijd een mooie combi tussen mensenwerk en internettechnologie. Meer dan voorheen misschien zelf wel, het leven achter het toetsenbord en live kwam mooi samen. Hij kwam in die periode wel wat culinaire kilootjes aan!

De eerste tijd fungeerde hij als bedrijfsleider met alle voorkomende verantwoordelijkheden en werkzaamheden. Totdat toch de internetexpertise weer kwam opborrelen en hij een mix realiseerde tussen horeca en internettechniek als commercieel kartrekker van een website voor culinaire uitstapjes.

BurgerkrachtCentraal (2016-heden)

Een volgend, geheel nieuw avontuur diende zich aan met een niet zo prettige aanleiding: het moeten terugvallen op de Participatiewet. Daarbij kwam hij in aanvaring met zijn oude zakelijke liefde, de gemeente Apeldoorn. Ambtenaren van de sociale dienst bleken uit een heel ander hout te zijn gesneden dan de overheidsdienaren waar hij maar liefst dertig jaar met plezier mee te maken had. Ray Heijder verkeek zich daar enorm op. De vrijmoedige, kritische en joviale houding die hij decennia lang wel kon hebben bij de gemeente, werd op het Werkplein Activerium Apeldoorn volstrekt niet getolereerd.

De onderlinge relatie staat tot op vandaag helaas nog steeds op zeer gespannen voet. Het is vurig hopen op een kanteling aan de zijde van de gemeente Apeldoorn of een nieuwe lichting ambtenaren.

Maar Ray Heijder is iemand van het ombuigen van tegenslagen in mogelijkheden en ging zo actief op in de zeer boeiende materie van het sociaal domein. Dit heeft een publieke weerslag gekregen op BurgerkrachtCentraal, waar hij niet alleen het initiatief voor nam, maar ook alles technisch realiseerde. En dat is 'ongoing'!

Daardoor staat er nu burgerkrachtcentraal.nl met een bijna onbegrensde ambitie om groot te groeien en toonaangevend te worden in het opkomen voor het burgerbelang. Dat moet worden bereikt door online onderzoek en het aanmoedigen van Nederlandse gemeenten tot het verbeteren van hun online dienstverlening.

Als we goed naar het carrièrepad van Ray kijken, zien we dat hij nu eigenlijk alle kennis en ervaring van de afgelopen 30 jaar bundelt en combineert met een bijzonder maatschappelijk engagement.

Beschikbaar

BurgerkrachtCentraal moet het hebben van zeer beperkte eigen middelen. Dit trekt financieel een zware wissel op Ray Heijder terwijl hij het moet hebben van de genade die de Participatiewet brengt.

Ray stelt zich daarom van harte beschikbaar voor betaalde projecten en een werkgever. Denk u hem te kunnen inzetten voor uw doel(en) op basis van wat u op deze pagina hebt gelezen? Neem dan gerust contact op via info@burgerkrachtcentraal.nl of het contactformulier.

Ray Heijder

Bekijk ook eens het CV van Ray >

Van Rijksambtenaar, naar zakelijke vriend van gemeenten en van horecaman tot voorvechter van het burgerbelang.