Wat ze je vaak niet vertellen

Wat ze je vaak niet vertellen

ZwijgenDe gemeente vertelt je een heleboel wel, vooral als het in haar belang is en jouw handelen daarop van invloed is. Helaas vertelt ze ook veel niet en dat is dan meestal als iets in jouw voordeel is. Dat verschilt overigens wel per gemeente. Soms is het niet uit kwade bedoelingen, maar in de meeste gevallen lijkt het opzettelijk te gebeuren.

Dat een groot deel van de gemeenten moedwillig het publiek onvolledig en/of onjuist informeert hebben we bij BurgerkrachtCentraal zelf vastgesteld. In veel gevallen worden onze signalen over gebrekkige online informatie genegeerd. Ook komt het voor dat bestuurders of ambtenaren verbolgen reageren op onze bemoeienis. Gelukkig zijn er ook enkele gemeenten die wel openstaan voor verbeteringen.


Behoorlijkheid: goede informatieverstrekking

Behoorlijk overheidshandelen kent vier kernwaarden, waaronder 'Open en duidelijk'. Binnen deze kernwaarde valt 'goede informatieverstrekking':

De overheid zorgt ervoor dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Zij verstrekt niet alleen informatie als de burger erom vraagt, maar ook uit zichzelf.

De overheid is verplicht de burger gevraagd en ongevraagd alle informatie te geven over handelingen en besluiten die de belangen van de burger kunnen raken. Zij is daarbij servicegericht en stelt zich actief op om de informatie die van belang is tijdig op eigen initiatief te geven.

Helaas kunnen we niet anders dan vaststellen dat een overgrote meerderheid van de gemeenten in elk geval op dit aspect niet behoorlijk handelt. Dat belooft niet veel goeds voor alle vier kernwaarden en 22 aspecten van behoorlijkheid.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie