Automatisch voorschot bijstand

500 euro

Automatisch voorschot bijstand

Als je een bijstandsaanvraag indient, heeft de gemeente acht weken de tijd om deze te behandelen. Met de juiste argumenten mag zij die termijn eenmaal met nog eens acht weken verlengen. Betekent dit dat je hierdoor tussen maximaal 16 weken (bijna vier maanden) zonder geld kan komen te zitten?

Nee, als het goed is, krijg je binnen vier weken na het indienen van je aanvraag een eerste voorschot op je bijstandsuitkering en vervolgens elke vier weken zolang er nog geen beslissing is genomen door de gemeente. Dat moet automatisch gebeuren.

Het voorschot wordt later verrekend met je definitieve bijstandsuitkering. Als de uitkering door de gemeente wordt geweigerd, moet je het voorschot terugbetalen.

Jonger dan 27 jaar?
Als je jonger dan 27 jaar bent, mag je volgens de wet je aanvraag pas vier weken later indienen. Dus dan gaan die vier weken voor een voorschot ook later in. Het kan zijn dat jij dus maximaal acht weken op geld moet wachten, aanvragers van 27 en ouder maximaal vier weken.


Automatisch

Binnen vier weken nadat je jouw aanvraag voor een bijstandsuitkering hebt ingediend, moet je een voorschot krijgen dat minimaal 90% is van de uitkering die voor jou zou gelden als deze al zou zijn toegewezen.

Om een voorschot moet jij niet hoeven vragen, laat staan dat je het zou moeten aanvragen. Je moet het automatisch krijgen!


Zwijgen als een graf

Veel gemeenten zwijgen als het graf over het voorschot. Kijk maar eens op de website van jouw gemeente. Grote kans dat je er helemaal niets over het voorschot aantreft.

Mocht je er toch iets over vinden, dan is het meestal onjuiste of onvolledige informatie. Er zijn maar weinig uitzonderingen waarbij gemeenten het wel goed doen.

Als het voorschot al wordt genoemd, staat er zelden dat het binnen vier weken automatisch wordt verstrekt. Of je leest dat je het moet aanvragen, wat pertinent onjuist en onwettig is.

Ook op voorlichtingsbijeenkomsten, tijdens intakegesprekken en gesprekken met de consulent (klantmanager) inkomen wordt zelden gesproken over het voorschot en anders wordt er vaak onjuist of onvolledig geïnformeerd.


Broodnood

Wat je eventueel wel zelf moet aanvragen, is een extra snel voorschot als je zelfs de eerste vier weken niet kunt overbruggen. Dat je naar deze voorziening (bij 'broodnood' noemen ze dat bij de gemeente) moet vragen, is begrijpelijk omdat een gemeente niet kan raden dat je kans loopt om te sterven van de honger of iets dergelijks. Je moet dan meestal ook extra moeite doen om aan te tonen dat de nood echt heel hoog is.


Voorwaarden

Uiteraard zijn er wel voorwaarden verbonden aan het recht op een voorschot.

Je moet alle van belang zijnde gegevens en/of de gevraagde bewijsstukken tijdig en volledig verstrekken. Doe je dit niet en is dat jou ook te verwijten, dan vervalt het recht op voorschot.

Je moet voldoende medewerking hebben verleend.

Bij de aanvraag mag het niet duidelijk zijn dat je geen recht op algemene bijstand hebt.

De gemeente heeft nog geen beslissing genomen op je aanvraag.


Trek aan de bel

Heb je na uiterlijk vier weken na het indienen van je aanvraag geen voorschot gekregen?

Trek dan wel aan de bel bij je gemeente!

Haalt dat niets uit? Of wordt het voorschot geweigerd? Weet je zeker dat jou niets te verwijten valt?

Neem dan contact met BurgerkrachtCentraal op zodat we met je mee kunnen denken over vervolgstappen.

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie