Niet alle vacatures zijn passend

Spam

Niet alle vacatures zijn passend

Jij zit in de bijstand of in de fase van het aanvragen van een bijstandsuitkering. Grote kans dat je daarbij best wat zenuwachtig bent en wellicht ook wat angstig. Dat is goed te begrijpen, want het is nogal niet wat. En gemeenten zijn vaak niet zo fatsoenlijk (behoorlijk) als zij zouden moeten zijn.

De zenuwen en angst kunnen we niet bij je wegnemen, maar met BurgerkrachtCentraal kunnen we je wel een beetje wijzer maken, dat wat gemeenten doorgaans liever niet hebben.


Verzonnen, onjuist en onrechtmatig

Dit keer willen we het hebben over de verzonnen, onjuiste en onrechtmatige leus:

U bent op de hoogte van de algemene arbeidsverplichting waardoor iedere vacature passend is voor u.

Deze passage kun je letterlijk (of vergelijkbaar) tegenkomen in stukken die de gemeente aan jou uitreikt en waar je zelfs voor moet tekenen.

Check jouw stukken goed en teken er niet voor! En als je dat al hebt gedaan, vraag dan om een herziening!

Leg eventueel de tekst waarover je twijfelt voor aan BurgerkrachtCentraal (contact) voor een second opinion.


Wat klopt er wel?

Het klopt dat jij als ontvanger (of als aanvrager) van een bijstandsuitkering gehouden bent aan een algemene arbeidsverplichting.

In de Participatiewet artikel 9 lid 1 onderdeel a staat:

De belanghebbende van 18 jaar of ouder doch jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd is, vanaf de dag van melding als bedoeld in artikel 44, tweede lid, verplicht:

a. naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, te verkrijgen, deze te aanvaarden en te behouden, waaronder begrepen registratie als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, indien hem daartoe het recht toekomt op grond van artikel 30b, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Uit dit onderdeel van de Participatiewet kunnen we aardig wat vaststellen:

  1. Ja, er is een arbeidsverplichting (alleen die wordt niet met dat woord aangeduid);
  2. Ja, die arbeidsverplichting is algemeen, want geldt voor iedereen in de genoemde leeftijdsgroep die zich meldt voor een bijstandsuitkering;
  3. De plicht gaat gelijk in zodra iemand zich meldt (dag van de melding) voor een bijstandsuitkering (dus niet pas bij toekenning);
  4. Je moet vanuit waar je toe in staat bent (naar vermogen) algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen, aanvaarden en behouden;
  5. Je moet vanaf de dag van de melding bij de UWV staan ingeschreven als werkzoekende.

Wat klopt er niet?

Als de gemeente stelt dat alle vacatures passend zijn, dan klopt het volgende niet:

  1. De wet spreekt over het accepteren verkrijgen, aanvaarden en behouden van algemeen geaccepteerde arbeid en niet van het accepteren verkrijgen, aanvaarden en behouden van ALLE algemeen geaccepteerde arbeid;
  2. Het is per definitie niet zo dat alle vacatures passend zijn. Vacatures bevatten vereisten waar onmogelijk iedereen in de bijstand aan voldoet. Voor wie niet voldoet aan de vereisten, is de vacature niet passend. Bovendien stelt de wet 'naar vermogen'. Voor een deel van 'alle vacatures' zal het vermogen bij bijstandsgerechtigden ontbreken om de vacatures als passend te kunnen beschouwen.
  3. Als alle vacatures passend zouden zijn, dan kun je voor het voldoen aan je minimum aantal sollicitaties op willekeurige vacatures schrijven zonder dat je daarmee beoogt om ook echt kans op een baan te maken. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Uiteraard kun je wel proberen om op alle (ook niet passende) vacatures te reageren. In de praktijk word je daarbij al vroegtijdig afgekapt hetzij door filters in de ICT, hetzij door een consulent of een personeelsfunctionaris.

Alleen door te liegen over het voldoen van vereisten, zou je eventueel verder kunnen doordringen in het proces. Als het goed is zet een gemeente jou niet aan tot liegen. Als het goed is, zo niet dan kun je de gemeente aanklagen voor uitlokking tot fraude.


Wat moet er wel staan?

Een goede tekst zou zijn:

U moet binnen uw mogelijkheden algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen, aanvaarden en behouden.

Voor het verkrijgen en aanvaarden van die algemeen geaccepteerde arbeid reageert u op vacatures die bij u passen. Dat zijn ook vacatures waarin minder wordt gevraagd dan wat bij uw mogelijkheden past.

In iets meer Jip en Janneke:

U moet binnen uw mogelijkheden werk zoeken, aannemen en vasthouden. Werk dat we in de samenleving als oké beschouwen.

Voor het zoeken en aannemen van werk reageert u op vacatures die bij u passen. Dat zijn ook vacatures waarin om minder wordt gevraagd dan wat u te bieden heeft.

 

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie