Uitgaven voor jezelf houden

Voor jezelf houden

Uitgaven voor jezelf houden

Bij het behandelen van je aanvraag algemene bijstand wil de gemeente een heleboel van je weten. Het is goed om zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk de gevraagde gegevens te verstrekken. Daarmee kan jouw aanvraag goed worden beoordeeld.

Er zijn echter gegevens die de gemeente niet aan je mag vragen en die je ook niet uit jezelf hoeft te verstrekken.

Wat gemeenten zo goed als nooit vertellen tegen de aanvragers van een bijstandsuitkering of bij een rechtmatigheidscontrole bij een lopende uitkering, is dat gegevens over uitgaven niet nodig zijn om het recht op bijstand vast te stellen.

Verstrek deze niet, de gemeente mag er niet om vragen! Sterker nog: de sociale dienst moet jou informeren over de mogelijkheid om jouw uitgaven onleesbaar te maken.


Uitgaven op bankafschriften onzichtbaar maken

De gemeente zal vragen om je bankafschriften. Daarvan moet je een kopie maken en aan de behandelend ambtenaar geven. Je mag op die bankafschriften al jou uitgaven onzichtbaar maken.


Elektronisch bankieren

Tegenwoordig in de tijd van het elektronisch bankieren is het maar de vraag of je nog bankafschriften krijgt. Wat er kan gebeuren, is dat de behandelend ambtenaar bij de gemeente zegt dat het dan wel handig is om met jou samen in jouw account bij de bank te kijken.

Als je dat zonder meer toestaat, kan de gemeente alles zien. Ook als je dat niet wilt. Een oplossing daarvoor is dat je alleen je inkomsten in beeld laat komen. Onderzoek eerst thuis hoe je dat moet doen.

Sta niet toe dat de behandelend ambtenaar jouw account bedient. Het zijn jouw gegevens. Hou zelf de regie!

De gemeente zal een afdruk willen maken van de lijst inkomsten. Dat kun je gerust toestaan en dat moet ook als je wilt dat jouw aanvraag wordt behandeld (of jouw bestaande uitkering blijft doorlopen).


Uitzondering bij (verdenking van) fraude

Als jij fraude hebt gepleegd of er is een verdenking van fraude tegen jou, dan moet je wel je uitgaven laten zien als de gemeente daarom vraagt.

Maar dan gaat het wel om een heel andere situatie dan bij een reguliere aanvraag voor een bijstandsuitkering of een routinecontrole (rechtmatigheidsonderzoek).

Als je betrapt bent op fraude of van fraude wordt verdacht, moet de gemeente dit wel aan je bekendmaken!

Dan kun je jezelf verdedigen. Schakel hulp in als je er niet genoeg vanaf weet!


Risico's, maar wees niet bang

Met het afschermen van je uitgaven doe je niets verkeerd. Toch bestaat er het risico dat de gemeente jou maar een lastige klant vindt. Het zou niet zo mogen zijn, maar in plaats van dat de sociale dienst het waardeert dat jij jezelf goed hebt laten informeren, kan men het jou lastig gaan maken. Dat om (en het klinkt kinderachtig en niet professioneel) wraak te nemen en jou voor straf te pesten.

Wees echter niet bang als jou niets te verwijten valt. Blijf rustig doen wat je hoort te doen, dan heb je niets te vrezen.

Loopt het de spuigaten uit en gaat jouw gemeente aantoonbaar over de grenzen van behoorlijkheid heen en/of overtreedt zij zelfs de wet? Neem dan contact op met BurgerkrachtCentraal en vertel het ons. Dan denken we (vanuit eigen ervaring) met je mee over hoe je ertegen in verweer kunt gaan.

ONDERDEEL VAN

KIJK OOK NAAR

Autoriteit Persoonsgegevens
Uitkering
Bij 'Vragen over uitkering':
'Mag de sociale dienst naar mijn uitgaven kijken?'