Rheden met zowel een sinister verleden als heden

Rheden met zowel een sinister verleden als heden

Eén van de niet transparante en burgeronvriendelijke gemeenten in Nederland vinden we in de tegelijkertijd mooiste gebieden van het land. De gemeente Rheden, aangeplakt tegen het zuiden en oosten van het wonderschone Nationaal Park Veluwezoom met onder meer de door wandelaars en fietsers geliefde Posbank. Rheden met een even schimmig heden als verleden.

Door Ray Heijder

Ik kom graag in de buurt van Rheden, vooral in het voorjaar en de zomer om vanuit Vaassen via Apeldoorn en het daarbij behorende dorp Loenen koers te zetten richting de Posbank. Op de racefiets door het glooiende landschap om vervolgens een geografisch hoogtepunt te bereiken bij het gelijknamige Paviljoen De Posbank. En dan is het op de Schietbergseweg heerlijk keihard afdalen. Op de dunne bandjes met zo’n 70 á 80 km/u wel met een beetje samengeknepen billen. Tot het pas op de plaats is op de rotonde waaraan Pannenkoekenrestaurant Strijland gelegen is.

Een mooie binnenkomer altijd, maar meestal bekruipt mij ook een sinister gevoel omdat ik weet dat er dingen in de Rhedense lucht hangen die niet zo romantisch en verheffend zijn. Zaken die vooral gerelateerd zijn aan een ondoorzichtig, schimmig gemeentebestuur dat zich concentreert in het gemeentehuis in De Steeg waar tegenover ik bij gelegenheid nog wel even de tijd neem om bij de in brons gegoten Simon Carmiggelt (en zijn vrouw) te gaan zitten om wat te mijmeren over zijn mooie verhalen.


Gemeente Rheden is gegijzeld

In mijn onderzoek naar de gemeente Rheden, ontdekte ik dat zij voor een groot deel is gegijzeld door externe professionals. Deze parasiteren tegen hoge salarissen op cruciale knooppunten in de organisatie en we mogen niet opkijken als blijkt dat zij mandaat hebben gekaapt dat oorspronkelijk bij de gemeenteraad lag.

Zo stuitte ik onder meer op de naam Jan Martens, een consultant uit het naburige Brummen. Op zich en op de foto een best vriendelijke man hoor, maar qua rol nogal dubieus en verlammend. Als programmamanager en projectleider sociaal domein kom je hem op diverse plekken en in verschillende situaties tegen. Niet altijd open en bloot, want soms moet je even spitten of terugvallen op informatie van insiders. Hij is zeker niet de enige externe indringer, maar zit wel heel erg dicht op de lip van wethouders Constance Pos en Tjebbe Vugts (de laatste overigens sinds afgelopen week niet meer, zie verder).

Meneer Jan Martens parasiteert (of inmiddels parasiteerde) ook nog bij Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en schuldhulpverlening voor de gemeenten Houten, Lopik, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen.

Ik heb een aantal keer persoonlijk contact met Jan Martens gehad om erachter te komen hoe het nou zit met zijn invloed bij de gemeente Rheden en ook naar aanleiding van het vermeend gesjoemel bij het toelaten van burgers bij innovatieprojecten sociaal domein. Daarbij serveerde hij mij af met de narcistische truc ‘gaslighten’ ofwel doen alsof er helemaal niets aan de hand is en ik bovendien verkeerd geïnformeerd ben.

Misschien komt er ooit een tijd waarin de gemeente Rheden ineens zo transparant wordt en aan mij vraagt:

Nou Ray Heijder, geef ons maar eens een onderbouwde presentatie van de verhalen over Jan Martens waar de honden geen brood van lusten

Niets aan te doen en onvermijdelijk, verder in deze blog komt Jan Martens nog een aantal keer langs.

Persoonlijk zou ik het een goede zaak vinden als de Rhedense gemeenteraad een onafhankelijk en openbaar onderzoek zou afdwingen naar de invloed van parasiterende externen uit het netwerk van adviespartners. Maar ik ben bang (en weet bijna zeker) dat men dat niet durft!


De sinistere val van wethouder Tjebbe Vugts

Afgelopen week, iedereen in Rheden in shock! Wethouder Tjebbe Vugts die sinds 2010 in het ambt zat, treedt per direct af. Ook ik zat gelijk op het puntje van mijn stoel. Ik heb de man nog niet zo heel lang geleden gesproken tijdens een bijeenkomst in Velp. Dat was een feestje van de hierboven genoemde externe gijzelnemer Jan Martens.

Tijdens die schijnvertoning werden afzichtelijke, tenenkrommende, nietszeggende resultaten van projecten sociale innovatie gemeente Rheden gepresenteerd. Ik was daar met iemand die met grof geweld door Jan Martens buiten deur werd gehouden met een wel echt nuttig innovatief plan. We waren benieuwd hoe geweldig de projecten wel niet moesten zijn die wel de toets van Jan en zijn commissie doorstonden en doorgang mochten vinden met een bak geld uit de subsidiepot.

Bij de ontvangst kwam ik even aan de praat met de nu zo onfortuinlijke wethouder Tjebbe Vugts. Hij herkende mij direct als de persoon die al een tijdje in het openbaar behoorlijk kritische uitlatingen deed over de gemeente Rheden. Het korte praatje eindigde met de woorden van Tjebbe “we zullen voorlopig nog niet van elkaar af zijn hè?” Welnu, dat is nu toch het geval om best verdrietige reden en heel anders dan ik had verwacht.

Wat is hier aan de hand?

Uit de berichtgeving moeten we opmaken dat Tjebbe Vugts in opspraak is geraakt door ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat zou door een aantal ambtenaren gemeld zijn. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies van waar is en er wordt aangekondigd dat de resultaten openbaar zullen worden gemaakt. Spannend!?

Vugts stapte zelf op na meldingen over ‘onbetamelijk’ gedrag (De Gelderlander, 30-10-2017)

Een aantal vragen (oké enkele wat suggestief) komen er bij mij op. Misschien dat de lezer ook eens wil nadenken over de mogelijke antwoorden:

  • Tjebbe Vugts komt pontificaal in het nieuws met beschuldigingen die slechts zijn gebaseerd op nog niet nagetrokken en nog te onderzoeken verklaringen van enkele ambtenaren. De gemeente Rheden doet vaag over wat er is gebeurd zogenaamd vanwege het altijd weer pseudo-heilige privacyaspect. Maar Tjebbe prijkt wel overal zonder balkje over zijn ogen op het internet. Hoezo privacy? Door de vage berichtgeving van de gemeente gaan we vanzelf gissen. Misschien iets in de trant #metoo! Arme Tjebbe, nu al veroordeeld! Kan dat allemaal zo?
  • Vugts is al sinds 2010 wethouder. Is er na al die jaren iets in zijn hoofd geknapt waardoor hij nu ineens onbetamelijk gedrag vertoont?
  • Moet men misschien van deze sociaal domein wethouder Tjebbe Vugts af om welke reden dan ook? Heeft de kluwen externe professionals dat wellicht afgedwongen omdat Tjebbe niet naar hun pijpen (meer) wil dansen?
  • Of is er iets anders te bedenken waarom barbertje gewoon moet hangen? Alles kan in het gesloten, schimmige bolwerk dat de gemeente Rheden is.
  • Hoe gemakkelijk is het om een paar ambtenaren op te trommelen om onder enige druk om Tjebbe Vugts ergens van te schuldigen? Er wordt toch geen officiële aangifte gedaan, dus…
  • Had de kwestie niet binnenskamers gehouden kunnen worden totdat er onderzoek was gedaan? Hoe moeilijk is het om een paar ambtenaren en de wethouder zelf even onder controle te houden? Normaal is het richting het publiek toch ook geen moeite om zaken te verbergen? Zeker in Rheden niet!

Zo kan ik nog wel meer vragen uit de hoed toveren, maar dit zijn de meest prangende.

We gaan het meemaken, het vervolg op de sinistere en plotselinge val van de wethouder. Of misschien niet en verdwijnt dit in de doofpot en mag Tjebbe Vugts over een half jaar ineens ergens anders opnieuw beginnen als wethouder of wat ook niet gek zou zijn zelfs als burgemeester!


Kafkaësk gedrag richting eerlijke burger

Van heel dichtbij ben ik zelf direct getuige en betrokken geweest bij een individuele case waarbij een burger met een bijstandsuitkering keurig vooraf te goeder trouw informatie aan de gemeente vroeg omtrent een nog uit te voeren transactie. Enigszins bevooroordeeld door het schrikbewind van de sociale dienst van Rheden leek het de burger en mij verstandig om eerst alles goed uit te zoeken en vervolgens te verifiëren bij de gemeente.

Keurig gedrag en respect voor de burgerplicht toch? Maar in Rheden lijk je beter maar gewoon op de gok ongevraagd te kunnen doen, dan de nette koninklijke weg te bewandelen en slapende honden wakker te maken.  Samen met de burger kon ik uit geen enkele lokale wet- en regelgeving duidelijkheid verkrijgen. Toch lukte het, op basis van de landelijke wetgeving (Participatiewet), tot iets van een antwoord te komen om voor te leggen aan de consulent bij de gemeente Rheden.

Die deed vervolgens heel vaag en ontwijkend. Bovendien was zij aan de telefoon behoorlijk onvriendelijk tegen de burger en leek het net alsof ze gepikeerd was vanwege het gore lef dat een burger had om een moeilijke vraag te stellen. Ik vermoed dat de dame in de cultuur die heerst bij de gemeente Rheden erg onder druk stond en toen ik haar in later stadium in het echt zag, wist ik het zeker en vond ik haar ook meteen best zielig.

De consulent kwam zelfs zover om te zeggen:

Doet u nou maar eerst wat u denkt te kunnen doen, dan toetsen we daarna de rechtmatigheid wel

Ver-bijs-te-rend is dat natuurlijk!

Laat het een goed binnenkomen… De gemeente laat de burger gewoon in de fout gaan om het vervolgens achteraf te kunnen bestraffen met een mosterd-na-de-maaltijd-beoordeling! Is dat geen uitlokking?

Het verhaal van de consulent was ook: Het is zo’n moeilijke materie dat het weken kan duren voordat ik het heb uitgezocht.

Toe nou zeg! Toen kwam ik op het podium om aan te tonen dat de gemeente Rheden hiermee poep aan het verkopen was. Dan daarbij… de burger had terecht haast met de noodzakelijke transactie. Deze kon niet weken op zich laten wachten.

Als een social buddy sprong ik in de bres voor de burger met een wat dwingende toon. Hiermee kreeg ik direct de consulent (die volgens mij toch al tegen een burnout aan zat) meteen op de kast. Nadat ze enkele voor haarzelf belastende uitspraken tegen mij deed via e-mail, kreeg ze snel door dat ze mij moest doodzwijgen en doorschuiven naar haar leidinggevende. Aldus gebeurde.

Er kwam een gesprek op het gemeentehuis in De Steeg, met de burger en mij, de getergde consulent en een extra ambtenaar wat hoger in rang en duidelijk een stuk emotioneel stabieler dan de consulent. Er werd in het gesprek direct de nadruk gelegd op de vreselijk onbehoorlijke interventie door mij. Dat ik de consulent toch wel heel erg gekrenkt had. “Whatever” dacht ik inwendig “het gaat meer om het belang van de burger dan om het gejankt van zo’n gemeentemiepje”. Dat heb ik niet hardop gezegd hè!

Er zou zeker nog een gesprek komen tussen mij en een hogere pief bij de gemeente Rheden. Dit om mij nog eens extra een lesje te leren in bejegening, maar ook om eens te kijken of we met elkaar wat konden leren van deze situatie. Mooi! Er werd ook een naam genoemd van degene die vanuit Rheden afgevaardigd zou worden. Ik trok later de naam na en ja hoor… een externe professional. Ik dacht meteen dat het niets zou worden en inderdaad, er is ook nooit meer iets van een vervolg aan gegeven.

Maar wat bij het gesprek wel heel wonderlijk was… men had toch ineens duidelijkheid weten te krijgen rond de vraag van de burger. Deze mocht de transactie gewoon doen en zou direct een bevestiging daarvan krijgen. Eind goed, al goed.

Jammer hè dat je als burger (desnoods met hulp van een derde) eerst flinke druk moet zetten en machtswoorden moet spreken om een vraag te goeder trouw beantwoord te krijgen? Dat kan allemaal in de gemeente Rheden!


SS-verleden

De gemeente Rheden is een plek met een sinister SS-verleden. In één van de dorpen die binnen de gemeentegrenzen vallen, Ellecom, vinden we landgoed Avegoor.

In september 1940 werd het toenmalige Troelstra vakantieoord Avegoor door de Duitsers gevorderd. In mei 1941 vestigde de Nederlandse SS er een opleidingskamp onder de naam SS-Schule Avegoor. Na de slag om Arnhem werd het door de geallieerden in gebruik genomen als noodhospitaal, daarna als interneringskamp (tot in 1949). Vervolgens kwam het na restitutie opnieuw aan de ambtenarenbond die het in 2008 verkocht aan een hotelketen. Sinds 2013 is het in gebruik als hotel.

Op het landgoed ligt verscholen in de bossen een voormalige sporthal weg te kwijnen.  Eeuwig zonde! 

Het object met een vraagprijs van € 575.000 k.k. zou nog steeds gered kunnen worden en bij uitstek een sociale functie kunnen krijgen in handen van burgers (als maatschappelijk vastgoed).

Zou een prachtig statement zijn toch, zoiets met een duister SS-verleden teruggeven aan de Nederlandse burgerij?

Naar verluid heeft de gemeente Rheden zelfs een tonnetje of vier op de plank liggen voor zoiets, maar hoe toegankelijk voor de burger is dat? Toch maar eens achteraan gaan, of zouden we dan eerst langs zo’n type als de eerder hierboven genoemde externe Jan Martens moeten zien te komen?

Waarschijnlijk is dat de Rhedense realiteit net zoals bij de herbestemming van leegstaande pastorie en kerk “De Boecop” die zogenaamd met participatie van burgers (inwoners) met de Shared Value Methodiek door de gemeente is gekaapt om ondoorzichtige re-integratietrajecten in te laten plaatsvinden. Het heeft de schijn van maatschappelijke waarde, maar of deze echt in handen van de burgers is?

Uiteraard zou ik zeggen, zit de eerder genoemde externe Jan Martens ook hier weer met een dikke vinger in “De Boecop” al is het alleen maar om er als poortwachter echte invloed van burgers te blokkeren!


Gestapo ideeën anno 2017

Alsof de geest en het SS-verleden van WO-II 75 jaar later nog wat in de lucht is blijven hangen, lijkt de gemeente Rheden moderne invulling te kunnen geven aan Gestapo ideeën.

Er is heel eigentijds een klik-app ontwikkeld. Echt waar, je leest het goed. Het is geen grap of bericht van de satire website De Speld.

Rhedense ambtenaren kunnen via een app op hun smartphone ‘klikken’ als ze het gevoel hebben dat een situatie niet pluis is. De gemeente wil zo criminaliteit en fraude tegengaan.

Rhedense ambtenaren ‘klikken’ bij verdachte situaties (De Gelderlander, 20 september 2017)

Het moet toch niet gekker worden! Moet ik na verwijzing naar SS en Gestapo, tot overmaat van ramp ook nog de term ‘NSB’ noemen!

Opmerkelijk is dat er op 31 oktober 2017 ineens een rem wordt gezet op de NSB-gevoelige klik-app. Zou dat iets te maken hebben met de klikcultuur die er kennelijk heerst op het gemeentehuis? Waarvan mogelijk, zoals we lazen, Tjebbe Vugts slachtoffer is geworden. Misschien hebben de klikspanen zelfs de klik-app er wel voor gebruikt. Fotootje van Tjebbe geschoten en een opmerking erbij “He grabbed me by the pussy” of iets van gelijke strekking.

Ineens gaan ze in Rheden toch maar niet alle ambtenaren tot NSB-gedrag uitlokken en laat men het speuren naar misdaad en fraude eerst maar over aan de politie en opsporingsambtenaren. 

Niet alle ambtenaren mogen gebruikmaken van klik-app in Rheden (De Gelderlander, 31 oktober 2017)


Long read

Zo kan ik nog lang doorgaan over het bestuurlijk schimmige en duistere Rheden. Maar het is al zo’n long read geworden deze blog.

Echter het gaat dan ook wel over Rheden, een gemeente die bovendien nog eens van ‘soort zoekt soort’ houdt, gelet op de intensieve samenwerking die ze is aangegaan met Arnhem. Je weet inmiddels wel: de gemeente met de verrotte bestuurscultuur waar schofferen, intimideren en beledigen schering en inslag is. Verdient men elkaar?

Die samenwerking zal ook wel weer tegen wil en dank van de (in coma gesuste) gemeenteraden zijn aangegaan onder dwang van de externe machthebbers die het mandaat hebben gekaapt.

Een reactie plaatsen