Gemeente Boxmeer

Onbetrouwbare gemeenten passen een zoektijd toe bij aanvragers van 27 jaar en ouder. Zij laten inwoners pas na een aantal weken de bijstandsaanvraag indienen. Omdat het voorschot wettelijk gezien binnen 4 weken na de aanvraag (niet de eerste melding) moet worden verstrekt, kan dit (grote) nadelige gevolgen voor de belanghebbenden hebben. Zo'n onfatsoenlijke gemeente is Boxmeer.

In oktober vorig jaar kwam de Nationale ombudsman met het rapport Behoorlijke bijstand. Daarin lezen we in op pagina 8 in de voetnoot:

11 Boxmeer, Sint Anthonis, Den Helder, Oisterwijk, ISD Kompas (Simpelveld, Nuth, Voerendaal). Enschede en Krimpenerwaard hadden hun werkwijze al aangepast na eerder onderzoek door de Nationale ombudsman.

Op www.boxmeer.nl lezen we iets heel anders bij 'Hoe werkt het?' (bij de informatie over de bijstandsuitkering):

Zoektijd Boxmeer

Er staat dat iedereen (dus ook aanvragers van 27 jaar en ouder) pas na vier weken de bijstandsuitkering kunnen aanvragen.

Constateringen

Werk.nl

Onbetrouwbare gemeenten zijn meestal inconsequent. In hun misleidende gedrag hebben ze niet eens door hoe onbestendig hun informatie eigenlijk is. Net boven het kopje 'Hoe werkt het?' waarin wordt beweerd dat de belanghebbende pas na vier weken de bijstandsuitkering kan aanvragen staat dit:

U kunt de bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl.

Vraag je de bijstandsuitkering twee keer aan dan?

Nee, de enige echte bijstandsaanvraag is in dit geval de aanvraag bij Werk.nl. We raden dan ook iedere burger in Nederland die een bijstandsaanvraag aan om naar Werk.nl te gaan. Al is het alleen omdat dan de zo belangrijke meldingsdatum wordt vastgelegd. Dat maakt de afhankelijkheid van de burger van een eventuele sjoemelgemeente een stuk kleiner.

De aanvraag die de gemeente Boxmeer de belanghebbende pas 4 weken later laat indienen, is een valse papieren tijger en wordt ingezet om aanvragers te laten afhaken. Het is een misplaatste, burgeronvriendelijke instroombeperkende maatregel.

Vermogenstoets

Verder is ons nog opgevallen dat de gemeente Boxmeer verouderde bedragen vermeldt bij de informatie over toegestaan eigen vermogen. Dit illustreert de onzorgvuldigheid van deze gemeente nog eens. De juiste bedragen moeten respectievelijk zijn: € 6.020, € 12.040 en € 50.800.

Eigen vermogen

Voorschot verzwegen

Maar helemaal onschuldig is die nepaanvraag bij gemeente Boxmeer niet. Gemeenten hanteren voor de berekening van de tijd waarna er een eerste voorschot moet worden verstrekt volgens artikel 52 van de Participatiewet de aanvraagdatum als uitgangspunt. De kans is groot dat Boxmeer de datum van de na vier weken ingediende aanvraag neemt, en niet die van de aanvraag bij Werk.nl. Met andere woorden, de belanghebbende zou dan pas na 8 weken in plaats van na 4 weken een voorschot krijgen.

Op basis van de informatie op de website moeten we zelfs vrezen dat het voorschot helemaal niet aan de orde komt zoals de Partipatiewet dwingend voorschrijft. Het voorschot wordt namelijk verzwegen op www.boxmeer.nl.

 

Gemeente Boxmeer

Kwalificatie
Schaamteloos


Datum onderzoek
26 oktober 2018


Type organisatie
Gemeente


Website
www.boxmeer.nl