Mijn plan van aanpak re-integratie deugt niet

Make things happenMijn plan van aanpak re-integratie deugt niet

Als de gemeente jou een bijstandsuitkering geeft, is dat voor jou niet vrijblijvend. Je moet aan allerlei plichten voldoen. Niets mis mee, maar wist je dat het voor jouw gemeente ook niet lang leve de lol is? Zij heeft een opdracht richting jou die keihard vastligt in de wet. Om precies te zijn in artikel 7 van de Participatiewet.

Die opdracht houdt in dat de gemeente jou moet ondersteunen bij het weer aan betaald werk komen. Heel vaak gebeurt dat niet en gek genoeg lijken we ons daar een beetje bij neer te leggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de vele gevallen waarin mensen met bijstand maanden (en zelfs jaren) lang aan hun lot worden overgelaten. Zij zitten maar te wachten tot de gemeente iets doet. Het enige wat goed gaat is dat netjes elke maand de uitkering wordt bijgeschreven. En soms schrikken ze bij de sociale dienst wakker en wordt je opgeroepen voor een gesprek waarin je vooral bang wordt gemaakt, maar waar niets uitkomt waar je werkelijk wat aan hebt.


Re-integratievoorziening

Maar misschien heb jij het wat beter getroffen en heeft de gemeente jou iets aangeboden waardoor je wel uitzicht hebt op een betaalde baan. Dat noemen ze een re-integratievoorziening.

De gemeente is wel verplicht om jou te ondersteunen, maar niet om jou zo'n re-integratievoorziening aan te bieden. Je hebt dus al je die wel hebt, een streepje voor!

Biedt de gemeente het wel aan, dan ben jij verplicht om daar super blij mee te zijn, het te accepteren en er goed aan mee te werken. Als jij er je neus voor ophaalt en/of niet meewerkt, kan het gevolgen hebben voor je uitkering. Die kun je in het ergste geval zelfs kwijtraken.

Maar er is goed nieuws:

Alles waar een verplichting voor geldt, moet goed worden vastgelegd!

Dat moet gebeuren in een uitvoeringsplan. De Participatiewet noemt dat een 'Plan van aanpak'.

Helaas geldt bij gemeenten nu eenmaal vaak dat er vaak ook slecht nieuws bij komt. In dit geval:

Vaak is het juist niet goed vastgelegd!

Soms is er zelfs helemaal geen Plan van aanpak en als het er wel is, ligt er weinig tot niets goed vast en gaat het vooral om algemeenheden.


Is dat bij jou het geval? Doe er wat aan!

Ja, je moet meewerken en nee, je hoeft niet akkoord te gaan als daarbij de zaken die goed vastgelegd moeten zijn ergens in vaag in de lucht hangen.

Niet meewerken, kan je jouw bijstandsuitkering kosten, maar kritisch zijn op het vastleggen van rechten, plichten en afspraken nooit!

Hieronder een voorbeeld van een bericht dat je aan jouw contactpersoon bij de gemeente kunt sturen.


Plan van aanpak re-integratievoorziening

{plaats en datum}

Geachte {contactpersoon},

Zoals u weet, maak ik gebruik van de re-integratievoorziening {naam re-integratievoorziening} die het college van de gemeente {naam gemeente} mij heeft aangeboden.

Voor de uitvoering hiervan is een plan van aanpak opgesteld op {datum plan van aanpak}. Het is mede door mij ondertekend waarmee ik heb aangegeven dat ik ermee akkoord ben.

Ik heb dat gedaan in het vertrouwen dat de gemeente zich houdt aan wettelijke plichten en aan al hetgeen is geaccepteerd in het maatschappelijk verkeer (behoorlijk overheidshandelen).

Achteraf moet ik met opgedane kennis (die mij door de gemeente had moeten zijn bijgebracht) vaststellen dat het plan van aanpak ondeugdelijk is.

Het is naar mijn oordeel niet meer dan een te gemakkelijke afdoening van wat de Participatiewet en de lokale wet- en regelgeving van de gemeente voorschrijven over het plan van aanpak.

De rechten en plichten zijn er onvoldoende in beschreven. Ik mis vooral een vertaling daarvan naar mijn specifieke situatie.

Daarnaast vind ik met de kennis van nu dat de afspraken onvoldoende zijn vastgelegd. Hierdoor is het niet goed mogelijk om te bepalen wat we van elkaar mogen en moeten verwachten.

Ik teken daarom protest aan tegen het huidige plan van aanpak en verzoek u om in samenwerking met mij een nieuw uitvoeringsplan op te stellen.

Ik verwacht van de gemeente een schriftelijke reactie op dit protest en mijn verzoek. Alleen een mondelinge afhandeling is onvoldoende.

Hoogachtend,

{naam en contactgegevens belanghebbende}

ONDERDEEL VAN

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie