Sluw gemeentelijk tijdrekken in Nijmegen

De politieke kop van wethouder Bert Frings van Nijmegen zou vandaag nog moeten rollen, niet morgen. Beter nog gisteren als het daarvoor niet te laat was. Maar dat gaat niet gebeuren, want er is een sluw gemeentelijk tijdrekken in gang gezet. Daarmee kan de oplichter in overheidsdienst gewoon de rit uitzitten en na hem de zondvloed. Stuitend om te zien, maar weinig tegen te doen. Laat het dan in elk geval hier maar worden gememoreerd. Dan staat het tenminste ergens, zullen we maar zeggen.

Door Ray Heijder

Vandaag is er een artikel verschenen in De Gelderlander Rechtszaak tegen Rigtergroep ‘niet voor nieuwe jaar’ dat bij nadere lezing en analyse de gekozen vertragingstechniek verraadt en nog wat plannen onthult. Bovendien een nieuw demoniserend salvo aan het adres van Monique Neuféglise die steeds meer als ‘moreel verwerpelijk’ persoon uit de verf lijkt te moeten komen.

Civiele zaak

Wat direct opvalt, is dat er wordt gesproken over een civiele zaak tegen de Rigtergroep. Dat is opmerkelijk! Geen strafrechtelijke zaak. Is daarvoor het fraudebedrag van 1,1 miljoen euro te klein? Is daarvoor wellicht een echte in plaats van een verzonnen aangifte bij de politie nodig?

Valse declaraties

Nadat we al maanden voorgeschoteld krijgen dat PGB-geld onjuist is besteed, lezen we nu ook nog eens dat de sociale recherche heeft vastgesteld dat er valse declaraties zijn ingediend en dat Monique Neuféglise € 550.000 in eigen zak heeft gestoken. Dat gaat toch heel wat verder dan een civiele uitglijder?

Dat zou een keihard misdrijf zijn toch? Oppakken die vrouw en de cel in zo snel mogelijk dan maar? Maar nee, ze wordt doodleuk betrokken bij onderhandelingen en besprekingen, weliswaar bij de zusterorganisatie Rigter Zorg Arnhem waar zij ook eigenaar van is. Het kan allemaal in Arnhem/Nijmegen!

De advocaat van Monique, Gerrit Jan Pulles, verwijst de uitspraak van wethouder Frings overigens naar het rijk der fabelen!

Don Bert Frings: plata o plomo!

Vervolgens werpt Bert Frings zich op als een heuse ‘Don’ die alle touwtjes in handen wil gaan nemen. Hij wil dadelijk volledig gaan bepalen welke zorginstellingen een poot aan de grond krijgen. Dit heeft op voorhand al trekjes van een kartel. Dit jaar nog wil de wethouder met de gemeenteraad in gesprek over het aanscherpen van de regelingen rond pgb-gelden door twijfelachtige zorginstellingen voortaan te weigeren. Al per 1 januari zou de nieuwe regeling kunnen ingaan.

Een heel rekbaar begrip is dan ‘twijfelachtige zorginstellingen’, zulks zeker geheel ter beoordeling van Don Bert Frings?

Nijmeegs SP-fractieleider Hans van Hooft flankeert hem daarbij perfect met het in de mond nemen van het woord ‘zorgmaffia’.

De regenten bij de gemeente Nijmegen dulden geen andere machten naast hun eigen maffiaclub en kunnen zich dat als eigenlijke marionetten van het bankenstelsel en grootbedrijf ook niet veroorloven. De instructie van die hoogste machtshebbers zal ondubbelzinnig zijn geweest aan het adres van zetbaas Bert Frings:

Plata o plomo!
(Pablo Escobar)

De grotere opdracht

Maar het draait niet alleen om het verstevigen van machtsstructuren!

Er is nog een grotere opdracht: het fenomeen PGB moet en zal op de schop en dat is een landelijke opdracht. Maar de kwestie Nijmegen versus Rigtergroep moet ‘leverage’ bieden (hefboomboom).

Dat ligt besloten in deze uitspraak:

Misschien moeten we niet meer zorgaanbieders accepteren die pgb-cliënten nemen die te kwetsbaar zijn om zelf hun zorg te regelen. Daarover moet de politiek besluiten.

Niet alleen de kwestie in Nijmegen, maar alle PGB-schandalen zijn de opmaat naar nog verdere inperking van het zelfbeschikkingsrecht van de burgers. Nu eerst bij cliënten die ‘te kwetsbaar’ zijn. Maar die classificatie is natuurlijk eenvoudig op te rekken naar alle cliënten.

Als deze geest eenmaal uit de fles is, is de logische volgende stap om ook de mensen met een bijstandsuitkering aan te merken als ‘te kwetsbaar’ en de controle over de besteding van hun maandelijkse bedrag over te nemen.

En zo door het hele sociale domein heen beslag te leggen op het burgerlijk budgetrecht bij alle soorten van uitkeringen!

Dat is de grote opdracht!

In het krantenartikel zet de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls het bovenstaande nog even finale kracht bij door te stellen:

Onderzoek naar bewijzen van fraude moet zo minutieus moet gebeuren, dat dit onbetaalbaar wordt.

Met andere woorden:

De mogelijkheid van fraude moet HELEMAAL worden weggenomen. Dat betekent elk zelfbeschikkingsrecht over PGB en andere uitkeringen en toelagen bij de burgers weghalen!

Interessant nog in dat verband is dit bericht van vandaag:

De Volkskrant meldt dat vluchtelingen met een verblijfsstatus in de eerste twee jaar in Nederland straks geen recht meer hebben op bijstand, huurtoeslag of zorgtoeslag. Ze krijgen van de gemeente wel huisvesting, een zorgverzekering en begeleiding bij hun integratie.

Dat laatste staat in het artikel Lage btw-tarief van 6 naar 9 procent

Een reactie plaatsen