Sociaal domein

Gemeenschappelijke Regelingen

We zijn ook de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten bij werk & inkomen in kaart aan het brengen.
Kaart >

Gelderland (53)

De basiskaart voor de provincie Gelderland is klaar.
De 53 gemeenten zijn in kaart gebracht. Maar liefst 38 (dat is 72%) verzwijgen het voorschot (artikel 52 Participatiewet).

Kaart Gelderland >

Flevoland (6)

De basiskaart voor de provincie Flevoland is klaar.
De 6 gemeenten zijn in kaart gebracht.
Daarvan verzwijgen er 2 (33%) het voorschot (artikel 52 Participatiewet).

Kaart Flevoland >

Drenthe (12)

De basiskaart voor de provincie Drenthe is klaar.
De 12 gemeenten zijn in kaart gebracht.
Daarvan verzwijgen er 8 (67%) het voorschot (artikel 52 Participatiewet). In de periode 9 t/m 12 november 2018 zijn de websites van de twaalf gemeenten in de provincie Drenthe aan de nulmeting van BKCkeuring onderworpen. Dit levert helaas een bedroevend en verontrustend beeld op: allen afgekeurd.

Kaart Drenthe >

Sociaal domein Nederland

Aan dit onderdeel wordt gebouwd.

Het doel is om alle 380 gemeenten letterlijk in kaart te brengen. Hierbij zullen we geleidelijk allerlei informatie rond aspecten in het sociaal domein toevoegen per gemeente. Uiteindelijk ontstaat er een sociale kenniskaart. We maken eerst voor alle provinciƫn een basiskaart.

Basiskaart

De basiskaart geeft per gemeente een directe link naar online informatie over de bijstandsuitkering. Er wordt aangeven of het voorschot wordt genoemd (zo ja waar) of wordt verzwegen. Als BurgerkrachtCentraal de online informatie over de bijstand van een gemeente heeft beoordeeld, is er in de kaart een link naar het BKC-keuringsrapport opgenomen.

Overijssel

De basiskaart voor de provincie Flevoland is in aanbouw.
Nog niet alle gemeenten zijn op de kaart gezet.

Kaart Overjssel >

Sociaal domein

Gemeentelijke sinkholes
Een artikel over het Fonds tekortgemeenten 2018

Panic Room
Gemeenten die ernstig in de financiƫle problemen lijken te komen waar inwoners onder zullen lijden.