Tenlastelegging voorschotvermelders met gebreken

Voorschot

Tenlastelegging

Tenlastelegging voorschotvermelders met gebreken

Op deze pagina vindt u een gedetailleerde tenlastelegging van gemeenten die wij hebben aangemerkt als voorschotvermelders met gebreken. Deze staan op de speciale overzichtskaart. We hebben zoveel mogelijk een link aangebracht (op de naam van de gemeente) naar de betwiste informatie.

Aan de bouw van dit overzicht is op 2 januari 2019 begonnen en de geplande datum gereed was 11 januari 2019 (maar we hebben er een week extra voor moeten uittrekken tot 18 januari). Dan zullen alle gemeenten de op de kaart staan als voorschotvermelders met gebreken een tenlastelegging.

De vele (!) verschotverzwijgers die op een andere kaart staan, beschouwen we sowieso (zonder details) 'guilty as charged'.

Klik op de naam van een gemeente om direct naar de betwiste informatie te gaan (opent in nieuw venster).

Meld een update!

Staat een gemeente vermeld bij een tenlastelegging (of bij meerdere) en is dat niet (of niet meer) terecht, of ontbreekt een gemeente?

Meld het aan BurgerkrachtCentraal via info@burgerkrachtcentraal.nl of het contactformulier. We proberen het overzicht zelfstandig up-to-date houden, maar dat kan onmogelijk real-time. Dus hulp is welkom!


Tenlasteleggingen met vermelding van de betwiste gemeenten

Het verzwijgen van de wettelijke termijn van 4 weken
Het voorschot moet automatisch worden verstrekt binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag. Vervolgens per 4 weken zolang de aanvraag in behandeling is van de gemeente.
Baarle-Nassau
Boxtel
Capelle aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Gilze en Rijen
Goirle
Krimpen aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Krimpenerwaard
Lansingerland
Oss
Sittard-Geleen
Roerdalen
Roermond
Tholen
Uden
Venray
Zuidplas (IJsselgemeenten)

Informatie over het voorschot staat apart (zonder een duidelijke link er naartoe). Er moet afzonderlijk naar worden gezocht (soms gespeurd).
Hiervoor moet de belanghebbende zich dus eerst van de mogelijkheid van een voorschot bewust zijn. Gevalletje 'geen slapende honden wakker maken'. Er is geen link vanuit de basisinformatie naar de informatie toe. Een goede plek daarvoor is de informatie over de beslistermijn ('Hoe lang het duurt').
Krimpen aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Capelle aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Oss
Roerdalen
Roermond
Simpelveld (ISD Kompas)
Valkenswaard
Venray
Voerendaal (ISD Kompas)
Weert
Zuidplas (IJsselgemeenten)

Beweren dat een voorschot 'soms' of in 'sommige gevallen' mogelijk is. Of het 'kunnen' krijgen van een voorschot. Of de gemeente 'kan' het verstrekken. 'U heeft mogelijk recht op een voorschot'.
Een voorschot is altijd van toepassing (dus niet soms) als aan de voorwaarden wordt voldaan. 'Soms' slaat wel op gevallen waarbij het niet mogelijk is. 'Kunnen' klinkt te vrijblijvend. Het voorschot moet worden verstrekt (mits aan de voorwaarden artikel 52 lid 1 onderdelen a en b wordt. Dus goed is 'U krijgt een voorschot'.
Albrandswaard
Baarle-Nassau
Beek (L)
Bergen (L)
Den Haag
Gennep
Gilze en Rijen
Heeze-Leende
Lansingerland
Ridderkerk
Roermond
Sint Anthonis
Tholen
Uden
Valkenswaard
Weert

Onwettige noodzakelijkheidscriteria: "De sociale dienst gaat wel altijd na of het echt noodzakelijk is", "Als u zelf nog geld hebt of u krijgt geld van een andere instantie, dan krijg u geen voorschot", "U kunt een voorschot krijgen als u niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt", "U kunt aantonen dat u geen middelen van bestaan meer heeft" of ander criterium dat verwijst naar de noodzaak van het voorschot. Dat is onwettig! Staat niet in artikel 52 van de Participatiewet bij de onderdelen 1a en 1b. Wel mag iets dergelijks bij een verzoek om hulp bij broodnood worden gesteld.
Albrandswaard
Bergen (L)
Boxtel
Gennep
Sittard-Geleen
Ridderkerk
Roerdalen
Roermond
Sint Anthonis
Valkenswaard
Weert

Het laten aanvragen van een voorschot (dit suggereren of erom laten vragen/verzoeken)
Voorschotten moeten automatisch worden verstrekt door de gemeente. Belanghebbenden hoeven er niets voor te doen behalve het indienen van een aanvraag bijstand en voldoen aan de voorwaarden die daarbij horen. Als wordt bedoeld dat 'aanvragen' alleen is voor 'broodnood' (eerdere verstrekking voorschot), moet dat duidelijk worden vermeld en worden aangegeven dat het 'gewone' voorschot automatisch wordt verstrekt.
Alblasserdam (Sociale Dienst Drechtsteden)
Baarle-Nassau
Boxtel
Capelle aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Den Haag
Dordrecht (Sociale Dienst Drechtsteden)
Gilze en Rijen
Goirle
Hardinxveld-Giessendam (Sociale Dienst Drechtsteden)
Hendrik-Ido-Ambacht (Sociale Dienst Drechtsteden)
Krimpen aan den IJssel (IJsselgemeenten)
Krimpenerwaard
Maassluis (Stroomopwaarts)
Oss
Roermond
Schiedam (Stroomopwaarts)
Sliedrecht (Sociale Dienst Drechtsteden)
Tholen
Venray
Vlaardingen (Stroomopwaarts)
Westland
Zuidplas (IJsselgemeenten)
Zwijndrecht (Sociale Dienst Drechtsteden)

Afhankelijkheid van een functionaris (risico van willekeur)
Het voorschot is een wettelijk bepaald recht en moet niet afhankelijk zijn van een behandelende functionaris zoals een klantmanager! Voorbeelden van verdachte tekstpassages: "U kunt dit aangeven tijdens het persoonlijk gesprek.", "Uw klantmanager kan u er meer over vertellen",  "Neem contact op met de gemeente", "Je participatiecoach kan je vertellen hoe dit in zijn werk gaat"...
Baarle-Nassau
Maassluis (Stroomopwaarts)
Schiedam (Stroomopwaarts)
Sittard-Geleen
Vlaardingen (Stroomopwaarts)

Laten bellen voor informatie
'In plaats van generiek op de website vermelden onder welke voorwaarden het voorschot zal worden verstrekt de belanghebbende laten bellen. Niet transparant op deze manier. Willekeur ligt op de loer.
Den Haag
Lansingerland

Verwarring tussen jonger dan 27 jaar en 27 jaar en ouder
Jongeren van jonger dan 27 jaar hebben ook recht op een voorschot, maar krijgen dat in de praktijk 4 weken later dan zij die 27 jaar of ouder zijn. Dit komt doordat zij hun aanvraag wegens de wettelijk voorgeschreven zoekperiode pas na 4 weken na de meldingsdatum mogen indienen (of dat deze dan pas in behandeling wordt genomen).

Westland (heeft het verkeerd opgeschreven)

Onduidelijkheid tijdens aan 'Antwoord' Op van Schulinck Sociaal
'Antwoord Op' van Wolters-Kluwer Schulinck Sociaal bevat juiste en volledige informatie over het voorschot. Er zijn echter aangesloten gemeenten die de schijn wekken zich aan de regels te houden, maar door een tekstpassage zich aan delen ervan lijken te onttrekken, zoals aangaande het voorschot. Wat de gemeente specifiek heeft bepaald (of niet), staat een lichtblauw kader. Het is onduidelijk of zij zich aan de generieke informatie van Antwoord Op conformeert.
Bergen op Zoom (ISD Brabantse Wal)
Brunssum (ISDBOL)
Landgraaf (ISDBOL)
Steenbergen (ISD Brabantse Wal)
Terneuzen
Woensdrecht (ISD Brabantse Wal)

"Het is bijna zeker zijn dat u een bijstandsuitkering gaat ontvangen" of "U komt in aanmerking voor een voorschot uw recht op uitkering vaststaat"
Dit is een verdraaiing van artikel 52 lid 1 onderdeel b dat stelt dat bij de aanvraag niet duidelijk mag zijn dat er geen recht op algemene bijstand bestaat. Er staat zo heel wat anders! De afhandeling van een bijstandsaanvraag ziet juist op het onderzoeken of het recht vast staat en dat mag wettelijk 16 weken duren (2 x 8 weken). Vanwege die lange duur is juist het voorschot geïntroduceerd in de wet.
Maassluis (Stroomopwaarts)
Roerdalen
Schiedam (Stroomopwaarts)
Vlaardingen (Stroomopwaarts)

"De gemeente kan weigeren u een voorschot te geven als u onvoldoende bewijsstukken aanlevert of u de bewijsstukken te laat aanlevert
Zonder er iets bij te zetten over verwijtbaarheid. Als de belanghebbende het niet te verwijten is, is dit geen reden om het voorschot te weigeren. Zie Participatiewet artikel 51 1 a

Ridderkerk

"Betaling van een voorschot binnen vier weken na uw aanvraag, als blijkt dat u recht heeft op een uitkering."
Het voorschot is er juist om de periode te overbruggen waarin het recht op bijstand niet is vastgesteld!
Simpelveld (ISD Kompas)
Voerendaal (ISD Kompas)

Tegenstrijdige informatie (inconsistentie)
Het goed informeren maar op een andere plek dat weer (deels) tenietdoen door onjuiste informatie.
Heeze-Leende
Valkenswaard