Tijd voor…

We leven in een hectische, jachtige tijd waarin niemand meer tijd lijkt te hebben. Maar het is opmerkelijk dat het mantra 'tijd voor...' steeds vaker de kop op steekt. Tijd voor een nieuw onderdeel op BurgerkrachtCentraal.nl waarbij we op zoek gaan naar waar we kennelijk tijd voor moeten hebben of voor moeten vrijmaken.

In de rechterkolom een lijstje van  manifestaties van het mantra 'tijd voor...' die we aan de orde zullen laten komen. Zodra er een artikel verschijnt, wordt de betreffende 'tijd voor...' een linkje.


Stellig en dwingend

Als een individu, een bedrijf of een organisatie roept dat het 'tijd voor...' is, heeft dat meestal een stellig en dwingend karakter. Het is zo, punt!

En het  is NU 'tijd voor...' eigenlijk 'hoog tijd voor...!' En dit keer 'echt echt!'

Het is bijna twee voor twaalf! Het point-of-no-return is in zicht. Nog langer wachten is onverantwoord.


Loze kreten

Helaas blijken de meeste leuzen die beginnen met 'tijd voor...' loze kreten. Er wordt dan alleen maar wat geroepen en gebeurt er vervolgens helemaal niets.

Of er wordt wel iets in gang gezet, maar blijkt na verloop van tijd een nijpende situatie onveranderd of zelfs verslechterd. Dan heeft het alleen maar veel geld gekost.

Het gaat doorgaans niet om hetgeen waar het tijd voor zou zijn, maar om de (goede of bedenkelijke) eer van een persoon, het verdienmodel van een bedrijf of de al dan niet verborgen agenda van een organisatie.


Oké en nu is het tijd voor... een zoektocht!

Tijd voor...

Tijd voor Het Offensief


En aan bod komen nog:

Tijd voor verandering
Tijd voor rechtvaardigheid
Tijd voor burger centraal
Tijd voor actie
Tijd voor actie aan de voorkant
Tijd voor een actieplan
Tijd voor zorg
Tijd voor jezelf
Tijd voor echte banen
Tijd voor een nieuwe baan
Tijd voor meer vrouwen
Tijd voor diversiteit
Tijd voor een keerpunt
Tijd voor kanteling
Tijd voor een echte oplossing
Tijd voor duurzaam
Tijd voor maatregelen
Tijd voor de burger
Tijd voor echte...
Tijd voor aanpak van...
Tijd voor een open discussie
Tijd voor een verbod op
Tijd voor elkaar
Tijd voor armoedebestrijding
Tijd voor gebed
Tijd voor solidariteit
Tijd voor tolerantie
Tijd voor vakantie
Tijd voor een feestje
Tijd voor bewustzijn
Tijd voor bezinning
Tijd voor ontwaken
Tijd voor verzet
Tijd voor een poedertje
Tijd voor eerlijke...
Tijd voor een gedragscode
Tijd voor een pas op de plaats
Tijd voor klimaatrechtvaardigheid
...