Tip over mogelijke wetsovertreding Zutphen en Lochem

< dossier Zoekmaand Zutphen/Lochem

Aan:
Nationale Ombudsman
De heer Reinier van Zutphen

Onderwerp:
Tip over mogelijke wetsovertreding Zutphen en Lochem

Datum:
28 oktober 2017

Geachte heer Van Zutphen,

Hierbij tip ik u vanuit BurgerkrachtCentraal over een op handen zijnde overtreding van de Participatiewet in de gemeenten Zutphen en Lochem. Dit zal dan bewust en met voorbedachte rade gebeuren!

Het betreft het invoeren van een zoekmaand voor aanvragers van een bijstandsuitkering. Dit zal u bekend voorkomen, want u heeft zich recentelijk al eens over een vergelijkbare kwestie in onder andere de gemeente Apeldoorn gebogen, waar de wetsovertreding bewust wordt gedaan door de overheidsinstantie en toegegeven.

Men komt weg door te stellen dat de wet weliswaar naar letterlijke interpretatie overtreedt, maar wel naar de geest ervan handelt. Zou andersom de burgers voortaan ook op deze wijze met de wet om mogen springen?

Overigens is van belang dat de gemeenteraden van beide gemeenten nog moeten oordelen en beslissen over het onzalige plan. BurgerkrachtCentraal heeft beide raden heden een dringend advies gegeven een veto uit te spreken. Zie daarvoor:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/gaan-zutphen-en-lochem-misdaad-plegen/

Mijn tip aan u is uiteraard vrijblijvend, maar ik moet er wel bij vermelden dat het publiek op de hoogte is dat ik u op deze wijze betrek bij de kwestie. Zie hier:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/tip-mogelijke-wetsovertreding-zutphen-en-lochem/

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl

Een reactie plaatsen