Wat zou een bewijs van bestaan aangifte Rigtergroep zijn?

< dossier Schandaal Rigtergroep


Dit artikel is in een ander licht komen te staan door een ontwikkeling op 27 oktober 2017:
Eindelijk een bewijs van politieaangifte Rigtergroep


Aan:
Gemeente Nijmegen
Juridische Zaken Advies en Control

Geachte heer […],

Naar aanleiding van mijn herhalingsverzoek van vandaag 26 oktober 2017 stelde u kort daarna de volgende vraag:

“In reactie op uw e-mail het volgende. U schrijft dat u een bewijs van de aangifte wil ontvangen en dat het hier niet gaat om een verzoek tot inzage. De vraag aan u is: op welke wijze kan het college van B&W volgens u bewijzen dat een aangifte is gedaan zonder inzage in die aangifte te geven.”

Het antwoord daarop is eenvoudig af te leiden uit de reactie die wij eerder van de politie Oost-Gelderland mochten ontvangen:

“Iedereen die bij ons aangifte doet ontvangt daarvoor van ons een kennisgeving van deze aangifte. Dat is in de meeste gevallen een ondertekende afdruk van de aangifte zelf. Hierop staat het registratienummer waaronder een aangifte is opgenomen en als zodanig door ons is terug te vinden.”

BurgerkrachtCentraal zou het liefst een afdruk willen zien van de aangifte zelf, waarbij de relevante inhoud onzichtbaar gemaakt is, maar het registratienummer wel zichtbaar is.

Mocht dat nog steeds te bezwaarlijk zijn voor de gemeente Nijmegen (wat overigens bijzonder vreemd zou zijn), dan is het bekend maken van het registratienummer voor ons ook voldoende om er niet meer over hoeven te blijven vragen bij de gemeente Nijmegen.

https://www.burgerkrachtcentraal.nl/toereikend-bewijs-aangifte/

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Sociaal innovator/onderzoeker BurgerkrachtCentraal
https://www.burgerkrachtcentraal.nl

 

Een reactie plaatsen