Tussen wal en schip

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Tussen wal en schip

Veel gemeenten hebben best goed omlijnd hoe ze met verschillende soorten mensen in de bijstand omgaan. Zijn er verschillende soorten dan? Ja en het is goed dat men niet iedereen over één kam scheert. Zolang daarbij de gelijke rechten maar niet in gevaar komen. Maatwerk is mooi als het vooral burgergericht is en niet louter in gemeentebelang. In de gemeente Apeldoorn lijkt het ook strak geregeld, maar dat is schijn!

Opdracht college

In de Lab 055/0578 publicatie College Apeldoorn verzaakt kunnen we lezen dat in elke gemeente het college de opdracht heeft om mensen die een bijstandsuitkering ontvangen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling. Dit is een opdracht aan het college die in artikel 7, om precies te zijn lid 1 onderdeel a 1° is vastgelegd.

Bij het uitvoeren van die opdracht lijkt het college van de gemeente Apeldoorn goed te werk te gaan. Kijk op deze pagina maar eens naar de rechterkolom. Daarin heb ik teksten van Samen055 overgenomen.

Wat zien we? Nou dat iedereen mag meedoen. Joepie, ik dus ook! Maar laten we eens nauwkeurig lezen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorg is zeker waardevol, maar heeft wel een andere waarde dan betaald werk.

Wat daar nu eigenlijk staat, is helemaal niet duidelijk. 'Een andere waarde' maar hoe dan? Minderwaardig? Of meer? Lekker vaag. In het echte leven blijkt vrijwilligerswerk en mantelzorg van net zoveel waarde als (of meer dan) betaald werk en verdringt het zelfs echte banen. Helaas is de betaling niet overeenkomstig en eerlijk!

We helpen u om iets te vinden dat bij u en uw situatie past.

In de afgelopen bijna drie jaar heb ik nog nooit hulp gehad bij iets te vinden dat bij mij en mijn situatie past. Echt nooit. Zelfs geen poging tot. Zou er misschien niets bij mijn situatie passen? Ben ik zo bijzonder. Men heeft zich zelfs niet gewaagd aan het mij plaatsen in een werken-zonder-loon-constructie.

De opdracht wordt door het college in mijn geval geheel niet uitgevoerd!

Tussen wal en schip

Al een hele tijd lijkt de hamvraag bij de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe te zijn:

In welk hokje moeten we die Ray Heijder nou plaatsen?

Dat terwijl men (zie rechterkolom) toch heel duidelijk een tweedeling weet te maken.
Bij welk van de twee groepjes past Ray Heijder nou toch?

Ik moet ineens terugdenken aan mijn tijd op de lagere school (tegenwoordig de basisschool). Ik werd bij gym nooit door een groepje gekozen en uiteindelijk maar ergens random aan toegevoegd.

Dat heb ik nu ook. Niemand wil mij eigenlijk hebben. Bij Lucrato willen ze deze lastpost niet en bij Activering en Inkomen hangt hij ook al te lang te bungelen. Twee gesprekken geleden was men er zelfs in mijn bijzijn (en een secondant die ik mee had genomen) over aan het bakkeleien of kissebissen zo u wilt. Dat was best hilarisch om mee te maken. Mijn secondant en ik stelden al voor of we misschien maar even op de gang moesten gaan staan. Dat hoefde niet.

Is deze man nou bemiddelbaar? Of niet? Hij is zo goed bespraakt en ook sterk op papier. Hij komt zelfs zelf met baantjes aanzetten die door ons inferieur geacht worden en we eigenlijk nodig hebben om gemakkelijk debielen in kwijt te kunnen. Daar willen we hem niet in hebben. Maar natuurlijk ook niet op niveau en zeker niet dat van ons zodat hij een bedreiging zou kunnen vormen.

Help wat moeten we toch met die vent?!

De afgelopen maanden is mijn nieuwste contactpersoon bij de gemeente met de imposante functie 'Trajectregisseur Epe, Trajectregie en Procesbeheer' druk bezig geweest met niets!

Saillant detail hierbij: hij is nog in opleiding in het 'social work' gebeuren. Aan mij is langer geleden gezegd dat ik niet geschikt ben om in het sociaal domein werkzaam te zijn 'never nooit niet' omdat ik formeel gezien te dom ben (want geen afgeronde Hbo-opleiding).

Deze week blijkt echter dat meneer de trajectregisseur wel heeft gestreden om mij over de schutting van Werkbedrijf Lucrato te kieperen. Kennelijk gaat men daar toch bijna overstag, maar probeert nog te voorkomen dat Ray Heijder in hun mik geschoven wordt. Ze schijnen namelijk voorwaarden te hebben en die moeten worden besproken met mij door de onvolledig opgeleide trajectregisseur. Aanstaande dinsdag 18 december om 10:00 uur.

Laat ik deze bijdrage in Lab 055/0578 afsluiten met een e-mailwisseling hierover:


Dag meneer Heijder,

Graag zou ik volgende week dinsdag met u spreken in het gemeentehuis in Epe het liefst rond 10.00 uur.

Ik hoor van u of dan kunt.

In het gesprek wil ik u meenemen op welke voorwaarde werkbedrijf Lucrato u wilt gaan bemiddelen richting werk. We hadden namelijk afgesproken dat ik u vacatures zou sturen waarop u kon reageren. Maar uw reactie op een vacature is dan niet gericht naar de werkgever maar naar de contactpersoon bij werkbedrijf Lucrato die dan vervolgens met u in gesprek gaat alvorens u wordt voorgesteld bij de werkgever. Werkbedrijf Lucrato wil u hierbij de ondersteuning bieden, maar dus onder bepaalde voorwaarde.

Hopelijk zie ik u dan aankomende dinsdag.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Trajectregisseur Epe, Trajectregie en Procesbeheer
Gemeente Epe - Eenheid Activering & Inkomen


Goedemiddag,

Wat een opmerkelijk verhaal.

Los van dat u het met mij wilt bepreken, wil ik er sowieso graag alles over weten, ook voor mijn onderzoek sociaal domein Burgerkrachtcentraal.nl.
Dit doet mij sterk denken aan een situatie die ik laatst bij de gemeente Rheden ook intern tegenkwam.
Erg interessant voor mijn onderzoek.

Dus ik zal er graag zijn op het door u voorgestelde tijdstip.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder


Goedemorgen,

Fijn dat u kunt komen.

Dan zie ik u dinsdag de 18e om 10.00 uur en dan hebben we het erover.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Trajectregisseur Epe, Trajectregie en Procesbeheer
Gemeente Epe Eenheid Activering & Inkomen


Goedemiddag,

Prima. Ik wil echt opheldering over zaken, want het is duidelijk dat de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe beiden hun collegeopdracht krachtens artikel 7 van de Participatiewet al bijna DRIE JAAR niet uitvoeren in mijn geval.

Terwijl SAMEN055 online duidelijk is over waar een bijstandsgerechtigde in welke situatie wordt ondersteund bij arbeidsinschakeling, zit ik al jaren tussen wal en schip.

U en uw collega houden mij inmiddels alweer maanden zoet met een onzinverhaal dat er in elk geval toe leidt dat er nog steeds NIETS gebeurt. Ik bedoel hiermee dat mij wordt voorgehouden dat u beiden het in mijn belang vinden dat het niet prettig is dat ik weer andere gezichten te zien krijg en daarom onder uw hoede blijf terwijl eigenlijk Werkbedrijf Lucrato zich over mij zou moeten ontfermen. Niet dat ik eerder baat heb gehad bij Lucrato, want daarvan heeft [naam vorige consulent] ernstig en langdurig jegens mij verzaakt (aantoonbaar met bewijsmateriaal!).

U zou mogelijkheden heden gaan verkennen bij Lucrato, maar daar lijkt nu dus na langere tijd ook totaal geen schot in te zitten. Deze week krijg ik alleen een wederom onzinverhaal waarvoor u mij op gesprek wilt hebben a.s. dinsdag 18 december om 10:00 uur. Iets over voorwaarden waarop Lucrato mij wil gaan bemiddelen? Hoezo voorwaarden? Laten we eerst beginnen te spreken over de voorwaarden die aan de gemeente(n) zijn gesteld. Artikel 7!
Wat mij betreft heeft dat prioriteit en dan komen we in de tweede termijn te spreken over de voorwaarden van Lucrato.

Dit is te belachelijk voor woorden en kan niet zonder gevolgen blijven. Het is voor mij een onacceptabele schending van de Participatiewet.

Ik wil dinsdag eindelijk duidelijkheid en als de gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe er maar niet uit kunnen komen, dan moeten we het maar eens hebben over BurgerkrachtCentraal en hoe beide gemeenten daarbij kunnen ondersteunen.

Ik wil namelijk niet stilstaan en dat gebeurt ook niet. Maar dat is alleen aan mijzelf te danken en totaal niet aan de gemeenten. Apeldoorn en Epe blokkeren telkens mijn wegen of remmen mij af in mijn ontwikkeling. Dat is het tegenovergesteld van artikel 7 van de Participatiewet en daarmee het zoveelste gemeentelijke misdrijf dat ik registreer.

Ik eis voorafgaand aan het gesprek van u een garantie dat ik opheldering zal krijgen over het bovenstaande.

Met een 'dan hebben we het erover' neem ik geen genoegen.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder

Onderdeel van: Lab 055/0578

Op www.apeldoorn.nl/werken-en-meedoen-voor-iedereen staat:

Werken en meedoen voor iedereen
Werken is niet voor iedereen even gemakkelijk te vinden of te houden. Dat kan verschillende redenen hebben. Werken is bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend voor iemand die lange tijd niet gewerkt heeft of iemand met een beperking. Het kan ook zijn dat er een combinatie van verschillende problemen meespeelt. Een bijstandsuitkering is er voor mensen met weinig inkomsten en de gemeente heeft verschillende regelingen voor minima. Maar de gemeente doet meer.

Wat past bij u?
We vinden het belangrijk dat iedereen doet wat hij of zij kan in onze gemeente. Dat iedereen zijn of haar talenten inzet, ook als dat niet met een betaalde baan lukt. Vrijwilligerswerk en mantelzorg is zeker waardevol, maar heeft wel een andere waarde dan betaald werk. We helpen u om iets te vinden dat bij u en uw situatie past. Dat doen we niet alleen, we werken hiervoor samen met Werkbedrijf Lucrato.

Wanneer heeft u een contactpersoon bij Activering en Inkomen?
U start altijd bij het werkplein Activerium. Als u een uitkering aanvraagt, gaat het gesprek over uw persoonlijke situatie, over werk, vrijwilligerswerk of scholing. Ook als u al een uitkering heeft, kunt u een uitnodiging krijgen voor zo’n gesprek. De medewerker bespreekt met u uw mogelijkheden voor een volgende stap. Misschien dat u eerst nog meer ondersteuning krijgt voordat u kunt solliciteren naar een betaalde baan. Of dat u eerst hulp krijgt bij het oplossen van andere problemen. In die gevallen blijft u een contactpersoon houden bij het werkplein Activerium.

Wanneer dragen wij u over naar Werkbedrijf Lucrato?
Als u in staat bent om te werken, krijgt u een contactpersoon bij Werkbedrijf Lucrato. De contactpersoon ondersteunt u om betaald werk te vinden. Bijvoorbeeld om te solliciteren en uw positie op de arbeidsmarkt te versterken. Bij Werkbedrijf Lucrato krijgt u begeleiding en coaching, volgt u opleidingen en leert u vaardigheden die nodig zijn voor een betaalde baan. Over uw uitkering blijft u wel contact houden met de medewerkers van de gemeente.