Vermogenstoets bijstand

Vermogen
BurgerkrachtCentraal

Vermogenstoets bijstand

Behalve het inkomen is bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering het eigen vermogen van belang.

Heeft de aanvrager een vermogen boven de wettelijke grens? Dan kan hij daarmee in zijn levensonderhoud voorzien. Hij heeft geen recht op bijstand totdat dit meerdere vermogen daaraan is besteed.

Dat interen op vermogen moet overigens met voldoende besef van verantwoordelijkheid gebeuren. Plat gezegd: niet het vermogen er onredelijk snel doorheen jagen.

Het bedrag dat de belanghebbende maximaal aan vermogen mag bezitten hangt af van de leefsituatie.

De vermogensbedragen zijn exact bepaald en dat gebeurt elk jaar weer.

De Belastingdienst heeft altijd de juiste, actuele bedragen online staan, ook op 1 januari van het nieuwe jaar.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijstand

Hoe doen we het goed?

Behoorlijke online informatie over de bijstandsuitkering bevat in elk geval ook het belang van het vermogen en de hoogte daarvan voor het recht op bijstand.

Ook moet de gemeente tenminste kort aanstippen wat vermogen is. Niet voor iedere aanvrager is dat parate kennis.

Schrijf bijvoorbeeld:

Om te bepalen of u recht heeft op bijstand bekijkt uw gemeente ook of u niet te veel vermogen bezit. Zoals spaargeld en een auto.

Bij de informatie horen ook de bedragen. Vermeld ze op de eigen website (dat is het meest servicegericht), maar alleen als u in staat bent om jaarlijks de bedragen tijdig bij te werken.

Kunt u daar niet voor instaan, maakt het uzelf dan gemakkelijk met een link (deeplink!) naar de website van de Belastingdienst met de altijd actuele data.

Gemeenten die in de fout gaan

Gemeenten met doorgehaalde tekst in de tabel corrigeerden inmiddels na onze melding.

Gemeente of ISDGebrekVastgesteld op
Valkenswaardverouderd >08/03/2019
Dinkellandontbreekt >08/03/2019
Almeloontbreekt >08/03/2019
Den Haagverouderd >05/03/2019
Assenontbreekt >05/03/2019
Coevordenontbreekt >05/03/2019
Emmenontbreekt >05/03/2019
Den Helderontbreekt >05/03/2019
Ossverouderd >05/03/2019
Senzerverouderd >05/03/2019