Verplaatsen afspraak werk & inkomen Epe

Lab 055/0578

Apeldoorn/Epe Proeftuin Participatiewet

Verplaatsen afspraak werk & inkomen Epe

19 februari 2019

Geachte heer [trajectregisseur werk & inkomen gemeente Epe],

Op 28 februari 2019 staat met u een gesprek gepland om 10:00 uur bij de gemeente Epe waarvoor u mij hebt uitgenodigd.

Ik verzoek u om het gesprek minstens een maand uit te stellen. Reden hiervoor is een buiten mijn schuld om ontstaan probleem dat de doorgang van het gesprek blokkeert.

Er lijkt onbepaald veel tijd nodig te zijn om onafhankelijke cliëntondersteuning in te schakelen. Op deze voorziening heb ik wettelijk recht en moet de gemeente Epe in voorzien.

Mogelijk duurt het zo lang doordat de gemeente Epe geen onafhankelijke cliëntondersteuning heeft in gekocht en MEE Veluwe slechts doet alsof de organisatie ook voor Epe actief is. Ik kan daar de vinger niet op krijgen.

Wel herinner ik mij nog dat de organisatie twee jaar geleden wel razendsnel reageerde, maar dat was doordat de gemeente Epe (of gemeente Apeldoorn) uit vrees voor suïcide door mij (wat overigens een blunder was) MEE Veluwe inschakelde.

Wellicht moet u als trajectregisseur ingrijpen! Dat zou eigenlijk wel passen bij zo'n pretentieuze functienaam.

Ik benadruk ten stelligste dat mij niet verwijtbaar is dat de afspraak van de 28e februari geen doorgang kan vinden. Dit memoreer ik met het oog op eventuele aspecten in de Participatiewet en de afstemmingsverordening.

Graag ontvang ik van u een nieuwe uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen