Het voorschot op de algemene bijstand

OkIdeale infotekst over het voorschot bijstand

Voorschot
De afhandeling van uw aanvraag voor een bijstandsuitkering mag 8 weken duren. De gemeente mag deze termijn eenmaal met 8 weken verlengen als zij meer gegevens van u nodig heeft.

Uiterlijk vanaf 4 weken na de aanvraagdatum krijgt u automatisch elke 4 weken een voorschot totdat er door de gemeente een beslissing is genomen over uw aanvraag voor een bijstandsuitkering.
Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die u kunt krijgen.

U hoeft niet om het voorschot te vragen en het niet aan te vragen. Mocht u het voorschot niet op tijd ontvangen, dan stelt de gemeente het op prijs als u aan de bel trekt.

Geen voorschot
Er zijn uitzonderingen waarbij de gemeente u geen voorschot verstrekt:

  1. bij de aanvraag is al duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering heeft;
  2. u heeft de gegevens waar de gemeente om heeft gevraagd nog niet, niet tijdig of onvolledig verstrekt en dat is u te verwijten.
  3. u werkt onvoldoende mee bij de behandeling van uw aanvraag;
  4. de gemeente heeft een besluit genomen uw aanvraag.

Verrekening of terugbetaling
Bijstand die u als voorschot heeft ontvangen, wordt door de gemeente verrekend met uw definitieve uitkering.
Als blijkt dat u toch geen recht heeft op een bijstandsuitkering moet u terugbetalen wat u is voorgeschoten.


Originele wettekst (Participatiewet)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2019-01-01

Participatiewet artikel 52

DOSSIER

IDEALE PLAATSING

De informatie over het voorschot bijstand moet staan in de informatie over de bijstandsaanvraag, bij voorkeur direct bij de informatie over de behandeltermijn.

Een link op die plek naar informatie elders op de website is ook goed.

GOEDE VOORBEELDEN

Een selectie van goede voorbeelden
Peildatum: 26-11-2019
Berg en Dal
Enschede
Hardenberg

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie