Vragen voorziening onverwijlde bijstand

Vraag

We stellen vragen

Vragen voorziening onverwijlde bijstand

Geachte voorzitter van Gedeputeerde Staten, of Commissaris van de Koning,

21 januari 2019

In het kader van een grootschalig onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van de Participatiewet door gemeenten heeft BurgerkrachtCentraal drie vragen aan u aangaande de voorziening onverwijlde bijstand.

Vraag 1:
Hoeveel belanghebbenden hebben in 2018 bij uw provincie verzocht om de voorziening onverwijlde bijstand nadat hun gemeente geen voorschot op de algemene bijstand heeft verstrekt op grond van artikel 52 van de Participatiewet?

Vraag 2:
Hoe vaak is dat door u toegewezen?

Vraag 3:
Hoe vaak is dat door u afgewezen?

Mochten de gegevens hierover nog niet beschikbaar zijn over het jaar 2018, dan kunnen we voorlopig ook met die van het jaar 2017 uit de voeten.

We vertrouwen erop dat we spoedig antwoord op de drie vragen van u mogen ontvangen.

We verzamelen de antwoorden van de 12 provincies op deze online pagina:
https://www.burgerkrachtcentraal.nl/onverwijlde_bijstand/

Hoogachtend,

Ray Heijder - senior onderzoeker BurgerkrachtCentraal

 

Beantwoording

In elk geval nog in februari 2019 plaatsen we in onderstaande tabel de binnengekomen informatie.

ProvincieReactie opAantal verzoekenToegewezenAfgewezen 
Gelderland24-01-2019
Overijssel23-01-2019
Drenthe25-01-2019
Groningen28-01-2019
Friesland15-02-2019
Noord-Holland23-01-2019
Zuid-Holland01-02-2019
Flevoland
Utrecht
Noord-Brabant23-01-2019
Limburg28-01-2019
Zeeland24-01-2019