De wetteloosheid slaat in ras tempo om zich heen

De wetteloosheid slaat in ras tempo om zich heenTot de wereldwijd meest gelezen boeken behoren Harry Potter, Lord of the Rings, De Alchemist, De Da Vinci Code, Gone With the Wind en het Dagboek van Anne Frank. Met kop en schouders steekt daar nog steeds (hoe lang nog?) de Bijbel boven uit. Daarin wordt een aantal keer gesproken over ‘wetteloosheid’. In de daarin ook genoemde ‘eindtijd’ zou die doorslaggevend en verwoestend om zich heen slaan. Vandaag de dag beginnen we dat daadwerkelijk te merken!

Door Ray Heijder

Toen ik voor het eerst over die wetteloosheid las, dacht ik aan criminelen en aan sommige ‘gewone’ mensen die onderling de afspraken die we met elkaar maken niet zo nauw nemen. Ik heb er nooit aan gedacht dat de juist beschermende en controlerende overheid aanvoerder zou worden bij het schenden van wetten. Ja, misschien in corrupte landen die bekend staan als bananenrepublieken. Maar in ons fatsoenlijke, beschaafde Nederland?

Heel actueel net nadat kabinet Rutte III werd geïnstalleerd, is er de onthutsende uitspraak van Sybrand van Haersma Buma (CDA) in verband met de zogenaamde ‘Sleepwet’ waar een raadgevend referendum is afgedwongen. Dat moet nog worden gehouden als hij op voorhand stelt dat de uitslag, ofwel de mening van het volk, zal worden genegeerd. Dit leidt tot grote verontwaardiging onder het publiek en enkele politici in de oppositie zoals Jesse Klaver en Geert Wilders. De Referendumwet die nog niet is afgeschaft (wat Rutte III van plan is te doen) lijkt nu al niet meer te gelden.

De regering heeft vandaag brutaal openlijke maling aan de wet en dus aan het volk!


Het komt steeds dichterbij

Nu heeft de ‘Sleepwet’ net als destijds de kwestie rond het Oekraïneverdrag waar ook een referendum over werd gehouden iets van wat verder van ons bed. Hoewel de eerste, die alles met onze privacy te maken heeft, ons best direct gaat raken.

Maar er zijn kleinere voorbeelden waarbij de overheid schaamteloos de wet naast haar neerlegt wat rechtstreeks in het persoonlijke leven treft. Dan komt de wetteloosheid ineens heel dichtbij!

Denk daarbij niet dat jij buiten schot zal blijven, want als eenmaal de geest uit de fles is en de overheid kennelijk kan doen wat zij wil, dan is het slechts een kwestie van tijd dat ook jij er een keer slachtoffer van wordt.


Gemeenten overtreden de wet bewust

Er doen zich steeds meer voorbeelden voor waarbij gemeenten de wetten overtreden. Het begon met incidenten waarbij het gebracht werd als vergissingen of fouten doordat uitvoerders over te weinig kennis, ervaring en expertise beschikten. Het werd dan afgedaan met “dat had anders gemoeten” als burgers uiteindelijk succesvol hun beklag deden in een bezwarenprocedure, bij de Nationale Ombudsman of zelfs de strijd aangingen tot bij de rechter.

Maar vandaag komen we situaties tegen waarbij gemeenten doodleuk en schaamteloos toegeven dat zij de wet bewust en met voorbedachte rade overtreden. Om dit goed te praten, beweren ze dat ze er de burgers juist een dienst mee bewijzen. Het zogenaamde ‘handelen naar de geest van de wet’ zou belangrijker zijn dan het letterlijk interpreteren daarvan.

Die houding is natuurlijk het begin van het einde en een prelude op totale wetteloosheid zoals Bijbels voorspeld. Want waar gaan de grenzen van de inmiddels tot heilig verheven vrije interpretatieruimte van de overheid liggen?

En waarom zou andersom het volk zich niet het recht gaan gunnen om vooraan ook maar naar de geest van de wet te gaan handelen en het allemaal maar niet meer zo letterlijk te nemen?


Voorbeeld: beleid aanbesteding Achterhoek

Een misschien ook nog niet voor de meesten onder ons tastbaar voorbeeld van gemeentelijke lak aan de wet kwam ik begin september van dit jaar tegen. Ik schreef erover in Achterhoekse gemeenten gaan bewust de fout in. We zien dat acht gemeenten in de Achterhoek simpelweg de wet die regelt hoe de inkoop in het sociaal domein moet plaatsvinden naast zich neerleggen. Ik heb daar de gemeenteraden over aangesproken, die vervolgens compleet zwijgen en dus gewoon instemmen met de bewuste wetsovertreding. Niemand behalve BurgerkrachtCentraal lijkt er zich over op te winden.


Voorbeeld: brute overtreding Participatiewet

Dit voorbeeld komt wat dichterbij: in Apeldoorn heeft de gemeente maling aan de Participatiewet als zij de zogenaamde ‘zoektijd’ toepast bij mensen die een bijstandsuitkering aanvragen. De lokale fractie van de ChristenUnie heeft er zich over opgewonden en ook de Nationale Ombudsman (een voor burgers nep belangenbehartiger overigens) heeft zich ermee bemoeid. Het college van Apeldoorn durft in haar arrogantie, waarvan wethouder Johan Kruithof de vleesgeworden aanvoerder op dit gebied is, stelt:

Op basis van de letterlijke interpretatie van de wet, overtreden we die ja. Echter, in de praktijk doet de gemeente Apeldoorn grote moeite om iemand in die twee weken aan een baan te hebben. Dat is de geest en de opdracht van de participatiewet, en daar voldoen wij wél aan.

Citaat uit: ‘Zoektijd’ bijstand Apeldoorn niet verplicht
ApeldoornDirect, 26 oktober 2017

Apeldoorn neemt nog de moeite om het te brengen als een maatregel in het voordeel van de burgers. Maar in Zutphen en Lochem gaan de colleges van burgemeester en wethouders een stuk schunniger te keer. Daar is men van plan om een zoektijd van zelfs een hele maand in te voeren en als we de media mogen geloven om een wel heel perverse reden: om begrotingstekorten op te vullen over de ruggen van de burgers heen. Onbestaanbaar!
Straks mogelijk maand wachten op uitkering in Zutphen De Stentor, 28 oktober 2017

Gelukkig moeten de gemeenteraden het daar ook nog over eens zijn en hopelijk spreken ze een veto (‘ik verbied’) uit en gaat het niet gebeuren. Omdat BurgerkrachtCentraal weinig vertrouwen meer heeft dat dit zonder meer de goede kant uit zal gaan, heb ik direct de raadsleden van Zutphen en Lochem aangeschreven.

Bijzonder (want komt niet vaak voor) reageerden dezelfde dag nog de fractievoorzitters van GroenLinks van zowel Zutphen als Lochem. Zij zitten op dezelfde lijn als BurgerkrachtCentraal en vinden het plan ook rijp voor de prullenbak. Een pluim voor GroenLinks dit keer voor de onverwacht snelle reactie! Ik hoop dat beide fracties voldoende handen op elkaar weten te krijgen om te voorkomen dat de colleges van Zutphen en Lochem de kans krijgen om de Participatiewet te overtreden.

De Derde Kamer

Het lijkt erop dat burgers een soort Derde Kamer moeten gaan vormen die de overheid in de gaten houdt op het overtreden van wetten. BurgerkrachtCentraal heeft daarop alvast een voorschot genomen en houdt de ontwikkelingen scherp in de gaten. Maar dat zal lang niet voldoende zijn; we moeten met elkaar heel alert gaan worden en scherp blijven, want het bewust overtreden van wetten door de overheid is geen toeval. Daarvoor komt zij er namelijk te gemakkelijk mee weg, alsof er een drijvende kracht (macht) achter zit die dit toestaat. Dat is dan ook zo, maar daarover kom ik nog heel vaak te schrijven.

Een reactie plaatsen