Zo hoort het volgens de Participatiewet

Zo hoort het volgens de Participatiewet

Veel belanghebbenden, aanvragers van een bijstandsuitkering, worstelen ermee. Hoe zit het nu eigenlijk? Tegelijkertijd lappen enorm veel gemeenten het allemaal aan hun laars. Dat gaat van totaal verzwijgen van burgerrechten tot het verdraaid weergeven daarvan. Slechts enkelen kunnen we tot nu toe aanwijzen als betrouwbare gemeenten. Hoe erg is dat? Heel erg. Daarom tijd voor kennis van zaken en bewustwording.

Het complete verhaal gaat door onder afbeelding met het schema, een mooi voorbeeld van hoe het hoort!

Participatiewet in beeld

Henk en Ingrid

Om het schema nader toe te licht volgen we Henk en Ingrid.

Henk is 44 jaar en Ingrid is 25 jaar. We nemen als uitgangspunt dat zij recht op bijstand hebben dat echter nog wel moet worden vastgesteld. Ook nemen we voor het voorbeeld aan dat beiden aan alle plichten voldoen en volledig meewerken met de gemeente. Henk en Ingrid hebben niets met elkaar te maken. Hun enige overeenkomst is dat ze een bijstandsuitkering nodig hebben in dezelfde gemeente.


Melding

Zowel Henk als Ingrid wonen in dezelfde gemeente en bezoeken op maandag 9 april 2018 de gemeentelijke website. De gemeente geeft online de instructie dat iemand die een bijstandsuitkering wil aanvragen dat moet doen op Werk.nl. Net als Ingrid klikt Henk vandaag op de knop 'Aanvragen' en komt uit op de website van het UWV WERKbedrijf. Beiden voltooien de online aanvraag en ontvangen een digitale bevestiging daarvan.

We prenten deze datum van maandag 9 april 2018 goed in het hoofd, de meldingsdatum.


Eerste gesprek

Het UWV WERKbedrijf heeft de bijstandsaanvraag doorgestuurd naar de gemeente van Henk en Ingrid. Die heeft hen vervolgens uitgenodigd voor een eerste gesprek op vrijdag 13 april 2018.

Omdat Henk keurig volgens zijn boodschappenlijstje de minimaal vereiste documenten en gegevens bij zicht heeft, mag hij aan het eind van het gesprek zijn aanvraag bijstandsuitkering ter plekke controleren en ondertekenen. Met Henk worden wat vervolgafspraken gemaakt over werk zoeken en solliciteren. Ook worden wat gesprekken en bijeenkomsten gepland voor ondersteuning van Henk door de gemeente.

Met Ingrid wordt besproken dat ze de komende vier weken zelfstandig zonder begeleiding en ondersteuning van de gemeente op zoek gaat naar werk. Ook zal ze informeren of er mogelijkheden zijn om weer naar school te gaan en studiefinanciering aan te vragen.

Indienen bijstandsaanvraag gemeente
De aanvraag bij het UWV WERKbedrijf is niet hetzelfde als de aanvraag bij de gemeente!
De datum aanvraag van Henk is vrijdag 13 april 2018. Ingrid mag omdat ze nog geen 27 jaar of ouder is de aanvraag pas op vrijdag 11 mei 2018 indienen.


Eerste voorschot en aanvraag Ingrid

Het is 11 mei 2018. Henk heeft keurig binnen vier weken automatisch (zonder er om te hoeven vragen) zijn eerste voorschot ontvangen van de gemeente. Het bedrag is € 848,26 en dat is 90% van de uitkering waar hij recht op heeft.

Het is Ingrid niet gelukt om in de afgelopen vier weken (die door de gemeente de 'zoekperiode' wordt genoemd) werk te vinden. Eventueel weer naar school gaan, is niet haalbaar gebleken. De gemeente is ervan overtuigd dat Ingrid er alles aan gedaan heeft en laat Ingrid vandaag haar aanvraag bijstandsuitkering indienen.

Voorschot Henk en aanvraag Ingrid
Henk heeft binnen vier weken na het indienen van zijn aanvraag automatisch een voorschot gekregen. Ingrid mag vandaag 11 mei 2018 haar aanvraag indienen, na een zoekperiode van vier weken waarin dat nog niet mocht omdat ze jonger dan 27 jaar is.


Tweede voorschot Henk, eerste voorschot Ingrid

Het is 8 juni 2018. De gemeente zou nu volgens de reguliere wettelijke termijn een beslissing moeten hebben genomen op de aanvraag van Henk. Er zijn echter nog wat zaken die nader moeten worden uitgezocht. Dit is Henk niet te verwijten, maar leidt er wel toe dat de gemeente gebruik moet maken van de mogelijkheid die de wet biedt om de 8 weken eenmaal te verlengen.
Voor Henk levert dat geen probleem op; hij heeft vandaag zijn tweede voorschot van 90% ontvangen.

Inmiddels heeft ook Ingrid keurig automatisch binnen vier weken na haar aanvraag haar eerste voorschot ontvangen, net zoals Henk vier weken geleden € 848,26 (90% van de uitkering waar zij recht op heeft).

Nader onderzoek Henk, eerste voorschot Ingrid
De beslissing op de aanvraag van Henk heeft meer dan de reguliere acht weken nodig. Hem is overigens niets te verwijten. Ingrid heeft haar eerste voorschot automatisch gekregen.


Onderzoek Henk duurt voort, Ingrid is door!

Op 6 juli 2018 ontvangt Henk zijn derde voorschot. De gemeente is wel bijna zover om positief te beslissen op zijn bijstandsaanvraag.

Inmiddels is het recht op bijstand van Ingrid vastgesteld en is de ingangsdatum van haar uitkering vastgesteld op 9 april 2018, de dag van de melding!

Sommige gemeenten wekken de indruk dat iemand die jonger is dan 27 de eerste vier weken geen recht op bijstand heeft. Dat is onjuist. Men verwart dit dan met geen recht op een voorschot.

Ingrid krijgt haar eerste maand uitkering. Dat is een bedrag van € 94,25 (haar eerste voorschot is verrekend). Ook de tweede en derde maand wordt uitgekeerd, twee keer het volle bedrag van € 942,51. In totaal ontvangt ze € 1.979,27.
In de maanden hierna is het maandbedrag € 942,51 tenzij het Ingrid lukt om uit stromen naar een baan die voldoende geld in het laatje brengt.

Bijna witte rook voor Henk, Ingrid wel klaar
Nog wat laatste puntjes op de i en de beslissing op de aanvraag van Henk zal ook vallen. Voor Ingrid is inmiddels het recht op bijstand vastgesteld. Ze krijgt haar uitkering.


Recht bijstand van Henk nu ook vastgesteld

Het is 3 augustus 2018. Het heeft even geduurd, maar dankzij de voorziening voorschot op de algemene bijstand is Henk niet in de problemen gekomen. Ook voor hem is nu vastgesteld dat hij recht heeft op bijstand. Net als bij Ingrid gaat zijn uitkering in op 9 april 2018, de meldingsdatum.

Na 16 weken heeft Henk recht op 4 keer een maanduitkering: 4 x € 942,51 = € 3770,04.
Hij heeft echter al drie keer een voorschot gekregen, 3 x € 848,26 = € 2544,78.
Dat betekent dat Henk nog 3 x zijn 10% krijgt plus het reguliere bedrag: € 1.225,26.
De volgende maanden is zijn maandelijkse uitkering: € 942,51

Uiteraard hopen we dat Henk en Ingrid zo snel mogelijk niet meer van de bijstandsuitkering gebruik hoeven te maken en goed betaald werk vinden waardoor ze uit kunnen stromen.

Henk krijgt ook een uitkering
Ook bij Henk is nu het recht op bijstand vastgesteld. Hij krijgt zijn uitkering. De voorschotten die hij kreeg, worden verrekend.

 

Reacties zijn welkom

Ze worden eerst gecontroleerd door BurgerkrachtCentraal voordat ze zichtbaar worden.

Geen zorgen, jouw e-mailadres wordt niet getoond op de website en door BurgerkrachtCentraal niet aan derden verstrekt.

Plaats een reactie