Zoekperiode bijstand 27+

BurgerkrachtCentraal is in een alerte modus geraakt rond nieuwe aanvragen algemene bijstand. Dit naar aanleiding van concrete signalen uit de gemeenten Zutphen en Lochem waarvoor het plan bestaat om een zoekperiode in te stellen voor aanvragers bijstand die 27 jaar of ouder zijn. BurgerkrachtCentraal beschouwt dit als een zeer onzalig plan met een perverse prikkel die gemeenten verleidt tot het aanzuiveren van tekorten over de rug van de burger. Hierin staan wij niet alleen; ook de Nationale Ombudsman heeft zich afwijzend uitgesproken.


Voor wie is deze pagina?

Met deze pagina wil BurgerkrachtCentraal allereerst meedenken met gemeenteraden. In diversen gemeenten blijken fracties gelukkig een kritische houding aan te nemen bij dit onderwerp.

Daarnaast moet deze pagina eventuele protesten van BurgerkrachtCentraal informatief ondersteunen in gevallen dat de zoekperiode voor 27-plussers toch wordt doorgevoerd bij een gemeente. Dat zal dan volgens ons onrechtmatig zijn. Tenzij aan strikte voorwaarden wordt voldaan, maar die zouden we dan ook expliciet vastgelegd willen zien in lokale wet- en regelgeving.

Last but not least is deze pagina er ook voor ieder ander die geïnteresseerd is in en alert is bij dit onderwerp.


Perverse prikkel

Hoewel er voor de bühne door functionarissen binnen de gemeenten (meestal wethouders en/of hun adviseurs) argumenten worden gebruikt die vriendelijk voor de burgers zijn, zijn de beweegredenen om een zoekperiode in te stellen ingegeven door een gemeentebelang. Dat belang is zo sterk, dat men bereid is om de burger te benadelen.

BurgerkrachtCentraal wil hierin nog stelliger zijn: men schroomt er niet voor om de burger te bestelen!

De perverse prikkel is deze:
Geïnspireerd door de zoekperiode die er voor jongeren (tot 27 jaar) geldt, neigen gemeenten ernaar om dit fenomeen zomaar over te nemen voor iedereen die bijstand aanvraagt, dus ook van toepassing te maken op 27-plussers. De werkelijke reden hiervoor is niet het burgerbelang, maar een manier om de tekorten op het bijstandsbudget aan te zuiveren.

In veel gevallen zijn de tekorten te wijten aan falend bestuur.
Moeten daar de burgers voor opdraaien? Dat gebeurt al te vaak!

BurgerkrachtCentraal ziet bakken met geld verdwijnen naar de periferie rond de gemeenten. Net als in de zorg, verdwijnen grote bedragen naar externe inhuur en kosten die worden gemaakt om kennis en expertise te putten uit het netwerk van adviespartners. Er wordt flink geshopt voor producten en diensten die ambtenaren helpen om nog een beetje chocolade te maken van de uitvoering van de Participatiewet (denk aan StimulanszSchulinck en Movisie).

Andere excuses van gemeenten hun falend bestuur omzeilend, vallen steeds meer weg. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de tekorten niet toe te schrijven zijn aan een verkeerde verdeelsleutel van het Rijk bij het uitsmeren van het macrobudget over de gemeenten. Ook het argument dat het ligt aan meer statushouders die een beroep doen op de bijstand lijkt niet steekhoudend.

Nee, de tekorten ontstaan vooral door re-integratietrajecten die verliesgevend zijn, zoals Het Plein in de situatie Zutphen/Lochem, WijEindhoven in het Brabantse en ga zo maar het hele land door. In sommige gemeenten stapelen de geld slurpende blunders zich zelfs jaar na jaar op, zoals in Arnhem waar het Realwork drama van weleer onderdeel uitmaakt van een reeks ellende waarin van meer recent ook het gerommel bij Presikhaaf Bedrijven past.

BurgerkrachtCentraal is van mening dat tekorten niet aangezuiverd mogen worden over de rug van de juist zwakke, weerloze burger heen. Zeker niet als die tekorten te wijten zijn aan het falen van  gemeentebesturen. De vervuiler betaalt dan niet!


Vangnetuitkering

Gemeenten die het financieel hebben verprutst, moeten dit niet verhalen op burgers, maar moeten ter lering ende vermaeck met de billen bloot! Laten de oorzaken maar aan het licht komen. Misschien wordt er dan nog wat van geleerd!

Voor tekorten die gemeenten niet zelfstandig kunnen overleven, moet men maar vol schaamte aankloppen bij het Rijk om zelf een 'uitkering' aan te vragen, de Vangnetuitkering!

Gemeenten die aanlopen tegen tekorten in het sociaal domein op het gebied van de bijstand kunnen terugvallen (tegen een beperkt aantal voorwaarden)  op de Vangnetuitkering. De vangnetuitkering biedt gemeenten financiële compensatie voor grote(re) tekorten op het budget als bedoeld in artikel 69 van de Participatiewet.

Updates

Updates rond dit onderwerp worden bekend gemaakt via Twitter @Socialesignalen.

Momenteel geen updates.

Geen zoekperiode voor 27-plussers!

BurgerkrachtCentraal is een groot tegenstander van het instellen van een zoekperiode voor 27-plussers die een bijstandsuitkering aanvragen.

Vangnetuitkering

Gemeenten die (grote) tekorten hebben op het budget voor de bijstandsuitkeringen moeten daarvoor niet de kwetsbare burgers benadelen, maar zelf een 'uitkering' aanvragen bij het Rijk, de Vangnetuitkering.
Vangnetuitkering >